Chế độ kế toán đối với cổ phần ưu đãi trong công ty cổ phần

Chế độ kế toán đối với cổ phần ưu đãi trong công ty cổ phần

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, tôi có dự định mua một số cổ phần ưu đãi của một công ty cổ phần. Tuy nhiên tôi chưa hiểu rõ về chế độ kế toán đối với cổ phần ưu đãi cho lắm. Vì vậy kính mong Quý luật sư tư vấn giúp tôi về vấn đề này.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

(Câu hỏi được biên tập từ mail gửi đến Bộ phận tư vấn pháp luật chuyên sâu của Phamlaw)

Trả lời: (Câu trả lời chỉ mang tính chất tham khảo)

Kính chào Quý khách, cảm ơn Quý khách đã tin tưởng và gửi mail đến cho Bộ phận tư vấn pháp luật chuyên sâu của Phamlaw. Về thắc mắc của Quý khách, chúng tôi xin được đưa ra ý kiến tư vấn qua bài viết dưới đây:

Chế độ kế toán đối với cổ phần ưu đãi trong công ty cổ phần
Chế độ kế toán đối với cổ phần ưu đãi trong công ty cổ phần

Chế độ kế toán đối với cổ phần ưu đãi trong công ty cổ phần

Trong quy định của Luật doanh nghiệp 2014 thì cổ phần ưu đãi là một loại cổ phần và cấu thành vốn điều lệ của công ty. Nếu căn cứ theo Luật doanh nghiệp 2014 thì cổ phần ưu đãi luôn là một khoản mục trong vốn chủ sở hữu của công ty. Tuy nhiên, không giống với Luật doanh nghiệp 2014, pháp luật trên lĩnh vực kế toán thì bản chất của cổ phẩn ưu đãi được ghi nhận theo một cách khác, bản chất của cổ phần ưu đãi sẽ làm cơ sở để xác định xem một loại cổ phần ưu đãi cụ thể được coi là một khoản mục trong vốn chủ sở hữu hay nợ phải trả. Trên lĩnh vực kế toán, không phải trường hợp nào cổ phần ưu đãi cũng được coi là một khoản mục trong vốn chủ sở hữu của công ty. Cổ phần ưu đãi sẽ được coi là nợ phải phải trả của công ty trong trường hợp cổ phần này có tính chất như một khoản nợ hay nguồn vốn mà công ty sử dụng để trả cổ tức ưu đãi không chỉ giới hạn ở lợi nhuận giữ lại giống như trong trường hợp trả cổ tức cho cổ phần phổ thông.

*Nghĩa vụ mua lại cổ phần ưu đãi tại một thời điểm xác định trong tương lai

Theo quy định của pháp luật về kế toán, khi công ty phát hành phải mua lại cổ phần ưu đãi tại một thời điểm đã được xác định trong tương lai thì cổ phần ưu đãi sẽ được ghi nhận là khoản nợ của công ty. Về cơ bản khoản nợ có đặc tính là là bên vay có nghĩa vụ trợ nợ theo lịch cho bên cho vay. Có thể thấy việc công ty phát hành phải mua lại cổ phần ưu đãi tại một thời điểm đã được xác định trong tương lai cũng có tính chất giống như bên vay trả lợi theo lịch cho bên cho vay. Trường hợp một cổ đông có quyền bán lại cổ phần ưu đãi mà mình sở hữu cho công ty phát hành tại một thời điểm trong tương lại khi một số sự kiện được các bên thỏa thuận phát sinh hoặc không phát sinh thì đây sẽ là trường hợp cổ phần ưu đãi về mặt kế toán có thể phải được ghi nhận là một khoản nợ trong công ty.

*Nguồn vốn thanh toán cổ tức ưu đãi

Đối với cổ phần ưu đãi cổ tức, nguồn vốn dùng để trả cổ tức có ảnh hưởng đến việc phân loại cổ phần ưu đãi cổ tức là vốn chủ sở hữu hay nợ phải trả. Theo quy định của pháp luật kế toán thì khi cổ tức ưu đãi được trả từ nguồn lợi nhuận giữ lại giống như cổ tức của cổ phần phổ thông, cổ phần ưu đãi cổ tức được phân loại là vốn chủ sở hữu. Khi cổ tức ưu đãi được trả từ bất kỳ nguồn nào thì cổ phần ưu đãi được phân loại là nợ phải trả. Về bản chất khoản cổ tức ưu đãi đó về bản chất là khoản lãi vay và phải được ghi nhận vào chi phí tài chính.

Chế độ kế toán đối với cổ phần ưu đãi là một vấn đề phức tạp, đặc biệt là đối với cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại và các loại cổ phần ưu đãi khác không được quy định trong Luật doanh nghiệp 2014 nhưng được quy định trong điều lệ của công ty. Việc phân biệt cổ phần ưu đãi thuộc vốn chủ sở hữu hay là nợ phải trả của công ty có ảnh hưởng đến việc tính toán các tỷ lệ an toàn tài chính của công ty theo thỏa thuận hợp đồng. Các hoạt động của doanh nghiệp như hợp đồng vay, phát hành trái phiếu và các hình thức cấp tín dụng khác có thể quy định các tỷ lệ an toàn tài chính liên quan vốn chủ sở hữu, nợ phải trả và khả năng trả nợ. Việc ghi nhận cổ phần ưu đãi là một khoản nợ trong công ty có ảnh hưởng không nhỏ đến cách tính các tỷ lệ an toàn trên.

Bên cạnh đó, chế độ thuế áp dụng cho cổ phần ưu đãi cũng có thể khác nhau phụ thuộc vào việc cổ phần ưu đãi được coi là vốn chủ sở hữu và nợ phải trả của công ty. Cách tính thuế cũng sẽ có sự khác biệt đối với thuế chuyển nhượng cổ phần ưu đãi áp dụng đối với cổ đông (thuế áp dụng đối với chuyển nhượng cổ phần hay là thuế áp dụng đối với chuyển nhượng tài sản là khoản nợ) và thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng với công ty phát hành, đặc biệt là khi tính chi phí tài chính của công ty (cổ tức có được tính là chi phí tài chính hay không)

Hiện nay vấn đề chế độ kế toán đối với cổ phần ưu đãi trong công ty cổ phần vẫn là một vấn đề có nhiều ý kiến trái chiều và gây nhiều tranh cãi trên thực tế. Quý khách nên tìm hiểu kỹ càng về vấn đề này khi có sở hữu cổ phần ưu đãi.

Trên đây là ý kiến tư vấn của Phamlaw về thắc mắc của Quý khách liên quan đến vấn đề Chế độ kế toán đối với cổ phần ưu đãi trong công ty cổ phần. Nếu Quý khách còn có vướng mắc hay muốn biết thêm thông tin về các thủ tục hành chính như thành lập doanh nghiệp, thay đổi thông tịn đăng ký kinh doanh, giải thể doanh nghiệp,… xin vui lòng liên hệ với Tổng đài Bộ phận tư vấn pháp luật và thủ tục hành chính của Phamlaw, số hotline 1900. Để sử dụng dịch vụ, Quý khách vui lòng kết nối tới Số hotline: 0973938866, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

 > Xem thêm: