Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

Để giúp khách hàng nắm được trình tự, thủ tục hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp tư nhân, Phamlaw trân trọng giới thiệu bài viết hướng dẫn về việc đăng ký doanh nghiệp tư nhân theo quy định hiện hành luật doanh nghiệp 2014, cụ thể như sau:

I. Đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân:

– Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.
– Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân và không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.
– Chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm vô hạn về mọi khoản nợ của doanh nghiệp.
– Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân.
– Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp đầu tư từ các nguồn: Tự có, tự vay mượn, huy động từ các nguồn khác; tài sản của doanh nghiệp do chủ doanh nghiệp đầu tư mua sắm hoặc cho thuê và chủ doanh nghiệp phải đăng ký với cơ quanđăng ký kinh doanh.
– Chủ doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ đăng ký chính xác tổng số vốn đầu tư, trong đó nêu rõ số vốn bằng tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng và các tài sản khác; đối với vốn bằng tài sản khác cũng phải ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản.
– Trong quá trình hoạt động, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền chủ động tăng hoặc giảm vốn đầu tư của mình vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc tăng hoặc giảm vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán. Trường hợp giảm vốn đầu tư xuống thấp hơn vốn đầu tư đã đăng ký thì cũng như các loại hình doanh nghiệp khác, chủ doanh nghiệp tư nhân chỉ được giảm vốn sau khi đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh.
– Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
– Chủ doanh nghiệp  tư nhân có thể trực tiếp quản lý, điều hành hoặc thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của mình.
– Doanh nghiệp tư nhân được quyền mở tài khoản tại ngân hàng mà mình lựa chọn. Doanh nghiệp có con dấu riêng, mã số thuế riêng khi đã đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp với cơ quan thuế, cơ quan công an.
– Chủ doanh nghiệp tư nhân là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm vô hạn về kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trước pháp luật.

II.Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tư nhân:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân;
2. Bản sao Giấy CMND còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của chủ doanh nghiệp;
3. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định
4. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với doanh nghiệp tư nhân kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề
Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời gian thực hiện: 05 ngày làm việc.

Quý khách hàng kết nối trực tiếp đến các luật sư tư vấn để được hỗ trợ thêm nếu còn vướng mắc, liên hệ số hotline 097 393 8866 để được tư vấn về dịch vụ.

——————

Phòng dịch vụ hỗ trợ và chăm sóc khách hàng công ty luật Phamlaw

Rate this post