Doanh nghiệp – Loại hình khác

So sánh ưu nhược điểm của doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh

Câu hỏi: Tôi đang muốn kinh doanh dịch vụ sửa chữa máy tính và cung cấp linh kiện điện tử tuy nhiên tôi đang...

Hộ kinh doanh cá thể và doanh nghiệp tư nhân

Gửi các luật sư Phamlaw, các luật sư cho tôi hỏi: Gia đình tôi một tiệm đóng giày ngay tại nhà. Để phát...

Thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân

Quy trình và thủ tục giải thể doanh nghiệp (GTDN)tư nhân:   1 Trình tự thực hiện – Công dân: nộp hồ...

Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

Để giúp khách hàng nắm được trình tự, thủ tục hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp tư nhân, Phamlaw trân trọng...

Tìm hiểu về Doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp: do một cá nhân làm chủ sở hữu và cá nhân chủ sở hữu đó chỉ được...