Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 09 năm 2013của Bộ lao động thương binh xã hội

Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 09 năm 2013của Bộ lao động thương binh xã hội quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp

TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY

 

Rate this post