Công văn số 4754/LĐTBXH-LĐTL ngày 02 tháng 12 năm 2013 của Bộ lao động – Thương binh và xã hội

Công văn số 4754/BLĐTBXH-LĐTL ngày 02 tháng 12 năm 2013 của Bộ lao động – Thương binh và xã hội về việc chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY

Rate this post