Kế toán Việt bị án tù chung thân vì tội ăn cắp từ các quỹ cứu trợ

Kế toán Việt bị án tù chung thân vì tội ăn cắp từ các quỹ cứu trợ
Huỳnh Nguyễn Quế Trâm trong phiên hầu tòa vào ngày 18 tháng 9 tại tỉnh Bình Phước cho tội tham ô.

>>> Dịch vụ kế toán thuế

  Tòa án tỉnh tỉnh Bình Phước đã tuyên án một nhân viên kế toán cho một tổ chức chính trị tại địa phương với tội danh biển thủ số tiền 6,1 tỷ đồng – chủ yếu là từ các quỹ cứu trợ.
  Tòa đã tuyên án buộc bị cáo phải bồi thường số tiền thiệt hại đã gây ra đồng thời bị phạt tù giam giữ.
Được biết từ năm 2009-2013, bị cáo Trâm được Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Phước đề cử chức vụ kế toán cho các quỹ cứu trợ thuộc địa bàn tỉnh Bình Phước. Trâm đã lợi dụng chức vụ làm giả giấy tờ để rút tiền từ quỹ cứu trợ cho các gia đình nghèo, nạn nhân chất độc màu da cam và nạn nhân gặp thiên tai, lũ lụt.
  Phương thức Trâm sử dụng là mạo danh chữ ký của chủ tịch tỉnh và khai khống một số khoản tiền cho các nạn nhân cần được cứu trợ, đồng thời làm giả một số giấy tờ để đút túi các khoản tiền cho việc in ấn giấy tờ.
  Hành vi của Trâm chỉ được phát hiện sau khi tỉnh bổ nhiệm một nhân viên kế toán khác giữ chức vụ này.
  Tòa án cũng truy cứu trách nhiệm của hai người liên quan trong đó có: Trần Văn Gốm – cựu Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Phước, Phạm Lê Kiên – kế toán của chi nhánh Kho bạc Nhà nước trên địa bàn tỉnh với tội danh thiếu trách nhiệm trong công việc gây nên hậu quả nghiêm trọng làm thiệt hại cho Nhà nước.
Rate this post