Thông tư số 150/2010/TT-BTC ngày 27 tháng 9 năm 2010

Thông tư số 150/2010/TT-BTC ngày 27 tháng 9 năm 2010 hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ quan báo chí 

Tải văn bản tại đây

Rate this post