Mẫu đơn ly hôn đơn phương

Ly hôn là phương án lựa chọn cuối cùng khi những mâu thuẫn giữa vợ chồng trở nên trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích hôn nhân không đạt được. Nếu mâu thuẫn chưa đến mức nghiêm trọng thì bạn nên cố gắng dung hòa cuộc sống và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định của mình.

Nếu bắt buộc phải chọn phương án Ly hôn thì Quý khách hàng cần chuẩn bị các giấy tờ và viết đơn theo mẫu sau đây:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

(Địa danh), ngày…. tháng ….. năm 20…….

 

ĐƠN XIN LY HÔN

Kính gửi: TOÀ ÁN NHÂN DÂN ……………………………………………………………………..
Họ và tên người làm đơn:…………………………………………sinh năm:……..………
Nghề nghiệp:………………………………………………………………….……….………….
Nơi làm việc: :…………………………………………….………………………….…….…….
Nơi đăng ký HKTT: …….……………………………………………………………….……….
Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………..…………………………………
………………………………………….…………………………….…………………..………..

Họ và tên chồng (vợ): :…………………………………………sinh năm:..………….…..…
Nghề nghiệp:………………….………………………………………….……………………….
Nơi làm việc:……..…………..……………………………………………..…………………….
Nơi đăng ký HKTT:……….…………………………….……………………..………………….
Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………..……………………….…………………
Đăng ký kết hôn ngày:……..…../…..…../……..………………………………………………….
Nơi đăng ký kết hôn:……………………………………..………………………………………

Về tình cảm: (Vợ/chồng sống hạnh phúc đến khi nào phát sinh mâu thuẫn? Nguyên nhân phát sinh mâu thuẫn? Lý do ly hôn?)………………………..…………………………..
………………………………………………………………………..….…………….…………..
…………………………………………………………………….……………….…….…………

Về con chung: (Họ tên, ngày tháng năm sinh của từng con, sau ly hôn ai nuôi con? Đóng góp nuôi con như thế nào?)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Về tài sản:

– Tài sản chung của vợ chồng gồm những thứ gì? Nguyện vọng sau khi ly hôn? (Tự định giá giá trị tài sản)…………………………………………..………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..….
…………………………………………………………………………………………..………….

– Tài sản riêng (nếu có) ghi rõ nguyện vọng về tài sản riêng nếu ly hôn (tự định giá giá trị tài sản):
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Về nhà ở: (Nhà tư nhân hay thuê của nhà nước, diện tích, nguyện vọng nhà ở sau ly hôn).
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Hồ sơ kèm theo:                                                                   …..,ngày…..tháng…..năm 20……
–  Đăng ký kết hôn (bản chính);                                                    Người làm đơn
–  Bản sao giấy khai sinh của các con (chứng thực);
–  Bản sao Sổ Hộ khẩu (chứng thực);
–  Bản saochứng minh thư (chứng thực);
– Giấy tờ về nhà đất, tài sản có giá trị khác (bản sao có chứng thực);

Rate this post