Mẫu giấy xác nhận về mâu thuẫn vợ chồng

Công ty Luật Phamlaw cung cấp Mẫu giấy xác nhận mâu thuẫn vợ chồng để Quý khách hàng/Quý bạn đọc tham khảo và áp dụng trong thực tiễn – Vui lòng liên hệ 1900 2118 để được tư vấn, hỗ trợ trực tiếp:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                     Hà nội, ngày    tháng      năm 20….

GIẤY XÁC NHẬN

MÂU THUẪN VỢ CHỒNG

 

Tên tôi là : ……………………………….…………………tổ trưởng (tổ phó)

Tổ…………….…cụm………………….phường…………………………………………

Xác nhận tình trạng hôn nhân của :

Anh (chị)…………..………………………………….……………………………………

Trú tại:………………………………………………………………………………………

Và chị (anh)…………………………………………………………………………………

Trú tại :…………………………………………………………..…………………………

  1. Về tình cảm : (Xác nhận mâu thuẫn vợ chồng )

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….………

  1. Về con : (Xác nhận có mấy con chung, ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh )

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….……

  1. Về tài sản và nhà ở chung : ( Xác nhận có tài sản – nhà ở chung hay không ) :

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….………

Xác nhận của UBND phường                                 Tổ trưởng – tổ phó, tổ …cụm…

(UBND phường xác nhận chữ ký                              Phường…………………

tổ trưởng- tổ phó tổ dân phố)                                                    Ký và ghi rõ họ tên

5/5 - (1 bình chọn)