Nghị quyết Số: 01/2001/NQ-HĐTP ngày 15 tháng 3 năm 2001

Nghị quyết số 01/2001/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của các điều 139, 193, 194, 278, 279 và 289 Bộ luật hình sự năm 1999 do Toà án nhân dân tối cao ban hành

Tải văn bản tại đây

Rate this post