Quyết định số 39/2005/QĐ-TTg ngày 28 tháng 2 năm 2005

Quyết định số 39/2005/QĐ-TTg ngày 28 tháng 2 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Điều 121 của Luật Xây dựng

Tải văn bản tại đây

Rate this post