Quyết định số 12/2010/QĐ-TTg ngày 12 tháng 2 năm 2010

Quyết định số 12/2010/QĐ-TTg ngày 12 tháng 2 năm 2010 về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2010 

Tải văn bản tại đây

Rate this post