Tư vấn thay đổi người đại diện công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Nhằm giúp doanh nghiệp nhanh chóng hơn trong thủ tục thay đổi người đại diện để ổn định cơ cấu tổ chức, chúng tôi xin tư vấn trình tự thực hiện thay đổi người đại diện pháp luật công ty TNHH 2 thành viên trở lên như sau:

I. Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện pháp luật công ty TNHH 2 thành viên trở lên:

1. Thành phần hồ sơ:

– Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký) (mẫu quy định);           

+ Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên bỏ trốn khỏi nơi cư trú, bị tạm giam, bị bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được bản thân hoặc từ chối ký tên vào thông báo của công ty thì phải có họ, tên và chữ ký của các thành viên Hội đồng thành viên đã tham dự và biểu quyết nhất trí về việc thay đổi đại diện pháp luật của công ty.
+ Trường hợp đồng thời thay đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên thì người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng thành viên mới được bầu
– Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Hội đồng thành viên (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty (mẫu tham khảo);
– Bản sao biên bản họp về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Hội đồng thành viên (có chữ ký của các thành viên dự họp). Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty (mẫu tham khảo).
– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người thay thế làm đại diện theo pháp luật:
+ Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
+ Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Hộ chiếu; Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp; Giấy phép lao động (trường hợp người đại diện pháp luật không phải là thành viên công ty);
– Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;
– Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);

Số bộ hồ sơ phải nộp: 01 bộ
2. Trình tự thực hiện:

– Bước 1. Nộp hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện công ty TNHH 2 thành viên trỏe lên tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính.
– Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ: Cán bộ tại bộ phận một cửa liên thông kiểm tra đầu mục hồ sơ và một số nội dung cần thiết trong hồ sơ. Nếu đủ điều kiện thì tiếp nhận hồ sơ và giao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.
– Bước 3. Trả kết quả: người đại diện của doanh nghiệp nộp lại Giấy biên nhận, bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũ hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ hoặc giấy tờ tương đương khác và nhận kết quả tại bộ phận một cửa liên thông đặt tại Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc tại địa chỉ doanh nghiệp đã đăng ký và trả phí dịch vụ chuyển phát.

LƯU Ý:

– Không viết tay vào các mẫu để nộp hồ sơ.
– Có thể đăng ký thành lập mới doanh nghiệp và đăng ký thay đổi nội dung đăng ký của doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư

II.  Các dịch vụ hỗ trợ của Công ty Luật PHAMLAW

1. Soạn thảo tài liệu hồ sơ cho doanh nghiệp;

– Soạn thảo tài liệu hồ sơ cho doanh nghiệp;
– Tư vấn miễn phí cho doanh nghiệp các vấn đề liên quan đến người đại diện pháp luật của công ty trước và sau khi thay đổi.
– Trực tiếp soạn thảo hồ sơ về việc thay đổi người đại diện công ty.
– Hướng dẫn thông báo với các cơ quan liên quan đến việc thay đổi người đại diện công ty.

2. Đại diện nộp hồ sơ và nhận kết quả:

– Đại diện cho khách hàng nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở KHĐT;
– Theo dõi/hiệu chỉnh hồ sơ (nếu cần) và nhận kết quả trả lời của Phòng đăng ký kinh doanh;
– Nhận kết quả là Giấy chứng nhận ĐKKD sửa đổi tại Phòng đăng ký kinh doanh;

 Note: Đặc biệt, để hỗ trợ khách hàng giai đoạn đầu trong tiến trình hoạt động Công ty tư vấn sẽ tư vấn miễn phí về chính sách pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động của Công ty trong thời gian 02 năm sau thành lập.

Rate this post