Thủ tục giải thể công ty tnhh 2 thành viên

Phạm Law tiến hành thủ tục giải thể công ty TNHH 2 thành viên trọn gói chỉ với 900 nghìn với thời gian nhanh gọn, thủ tục linh động nhất có thể.

Các nội dung chính sẽ có trong bài:

  1. Trình tự, thủ tục giải thể công ty TNHH 2 thành viên trở lên
  2. Dịch vụ hỗ trợ thủ tục giải thể công ty tnhh 2 thành viên

Thủ tục Giải thể công ty TNHH 2 thành viên trở lên theo Luật Doanh nghiệp mới nhất 2014 được hiểu là việc chấm dứt vĩnh viễn sự tồn tại của doanh nghiệp đó với các hành vi như: thanh lý tài sản của doanh nghiệp; thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp cho chủ nợ; thanh toán các khoản lương, bảo hiểm cho người lao động; thực hiện các hành vi hành chính để khóa mã số thuế và xóa tên doanh nghiệp trong hồ sơ lưu tại phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Thủ tục giải thể công ty tnhh 2 thành viên
Thủ tục giải thể công ty tnhh 2 thành viên

Để giúp các bạn hiểu rõ và thực hiện dễ dàng thủ tục giải thể, chúng tôi xin hướng dẫn thủ tục hành chính theo quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp mới nhất, cụ thể như sau:

I. Trình tự, thủ tục giải thể công ty TNHH 2 thành viên trở lên

1. Hồ sơ làm thủ tục giải thể công ty tnhh 2 thành viên:

Doanh nghiệp soạn các văn bản sau khi tiến hành.

– Thông báo về việc giải thể trở lên (theo mẫu);

– Biên bản họp và Quyết định của Hội đồng thành viên về việc giải thể doanh nghiệp (Trong văn bản quyết định của chủ sở hữu hoặc cơ quan quyền lực cao nhất của doanh nghiệp phải nêu các nội dung chính: Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; nguyên nhân, lí do dẫn đến việc phải giải thể; thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thời hạn thanh toán nợ…);

– Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán các khoản nợ về thuế và nợ bảo hiểm xã hội;

– Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;

– Xác nhận của Ngân hàng nơi Công ty mở tài khoản về việc doanh nghiệp đã tất toán tài khoản (trường hợp chưa mở tài khoản tại Ngân hàng, thì có văn cam kết chưa mở tài khoản và không nợ tại bất kỳ Ngân hàng, tổ chức cá nhân nào);

– Giấy tờ chứng minh doanh nghiệp đã đăng bố cáo giải thể theo quy định;

– Thông báo của Cơ quan Thuế về việc đóng mã số thuế (trường hợp chưa đăng ký thuế thì phải có văn bản xác nhận của Cơ quan Thuế);

– Giấy chứng nhận của Cơ quan công an về việc doanh nghiệp đã nộp, huỷ con dấu theo quy định (trường hợp chưa khắc con dấu thì phải có văn bản xác nhận của Cơ quan Công an);

– Báo cáo về việc thực hiện thủ tục giải thể, trong đó có cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, giải quyết các quyền lợi hợp pháp của người lao động (các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự: 1. Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết; 2. Nợ thuế và các khoản nợ khác sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại thuộc về chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty);

– Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh, VPĐD thì phải nộp kèm theo hồ sơ giải thể (chấm dứt hoạt động) của chi nhánh, VPĐD;

– Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

Hồ sơ giải thể Quý khách hàng gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải gửi hồ sơ giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Trong thời hạn từ năm đến bẩy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành xóa tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2. Các bước thực hiện thủ tục giải thể công ty TNHH 2 thành viên trở lên:

Quý khách hàng sau khi đã soạn thảo các văn bản theo luật định có thể tiến hành các bước sau:

– Bước 1: Quyết toán với cơ quan thuế; khóa mã số thuế. Tiến hành trả dấu tại Công An thành phố

– Bước 2: Nộp hồ sơ, lệ phí tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Kế hoạch và Đầu tư

– Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, hoàn thiện Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

– Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả – Sở Kế hoạch và Đầu tư. Quý khách hàng lưu ý: Không viết tay vào các mẫu để nộp hồ sơ.

II. Dịch vụ hỗ trợ thủ tục giải thể công ty tnhh 2 thành viên

Công việc Công ty luật Phamlaw tiến hành

1. Tư vấn giải thích rõ toàn bộ quy trình, thủ tục và và soạn thảo hồ sơ cho khách hàng gồm:

– Tiến hành soạn thảo tài liệu hồ sơ cho doanh nghiệp;

– Tư vấn hành lang pháp lý cho khách hàng trước khi làm thủ tục;

– Tư vấn cách thức tiến hành họp Hội đồng thành viên công ty về việc Giải thể Công ty;

– Tư vấn cách thức ra quyết định về việc giải thể Công ty;

– Tư vấn cách thức gửi thông báo giải thể đến các tổ chức, cá nhân có liên quan: chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, người lao động;

– Tư vấn thủ tục đăng báo giải thể;

– Tư vấn phương thức thực hiện việc thanh lý tài sản (chủ doanh nghiệp tư nhân, hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

2. Đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ và nhận kết quả.

– Đại diện lên Sở kế hoạch và Đầu tư để nộp Hồ sơ xin giải thể công ty cho khách hàng;

– Theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở KH-ĐT, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng.

Trên đây là toàn bộ nội dung Công ty tư vấn luật Phamlaw hỗ trợ tư vấn về hồ sơ, quy trình và thủ tục giải thể công ty TNHH 2 thành viên trở lên theo quy định cuả pháp luật hiện hành. Hiện tại, Phamlaw đang triển khai hỗ trợ Quý khách hàng tiến hành thủ tục giải thể trọn gói chỉ với 900 nghìn đồng. Hãy gọi ngay số hotline hỗ trợ dịch vụ 097 393 8866 để có thêm thông tin chi tiết.

Trân trọng./.

— — — — — — — — — — — — —

Phòng hỗ trợ thủ tục hành chính – Công ty luật Phamlaw

Từ khóa tìm kiếm: thủ tục giải thể công ty tnhh 2 thành viên, giải thể công ty tnhh 2 thành viên, các bước giải thể công ty tnhh 2 thành viên, dịch vụ làm thủ tục giải thể công ty tnhh 2 thành viên.

xem thêm: