Mẫu hợp đồng thuê xe ô tô theo quy định mới nhất

Mẫu hợp đồng thuê xe ô tô theo quy định mới nhất của nhà nước đang được các đơn vị dùng nhiều nhất hiện nay và phù hợp với mọi đối tượng.

Trong các loại giao dịch dân sự nói chung, giao dịch về Hợp đồng cho thuê xe ô tô hiện nay rất đa dạng và phổ biến. Nhằm hỗ trợ cho Quý khách hàng (Bên thuê xe, bên cho thuê xe) hiểu hơn về quyền và nghĩa vụ các bên cụ thể và rõ ràng nhất trong giao dịch này,

Mẫu hợp đồng thuê xe ô tô theo quy định mới nhất hiện nay.

Phamlaw xin được cung cấp mẫu hợp đồng thuê xe ô tô theo quy định mới nhất hiện nay, Quý khách hàng, Quý bạn đọc có thể vui lòng tham khảo.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ XE Ô TÔ

Căn cứ vào Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015;

– Căn cứ vào năng lực và  nhu cầu của hai bên.

Hôm nay, ngày…………tháng…………………..năm……………., Tại……………………………………………..

Chúng tôi gồm có:

BÊN CHO THUÊ:

Ông (bà):…………………………………………………………………………………..
Ngày sinh:…………………………………………………………………………………..
CMND/Hộ chiếu:…………………………………………………………………………………..
Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………..
Địa chỉ liên hệ/chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………………………..
Số điện thoại:…………………………………………………………………………………..

Sau đây gọi tắt là “BÊN A”

BÊN THUÊ:

Ông (bà):…………………………………………………………………………………..
Ngày sinh:…………………………………………………………………………………..
CMND/Hộ chiếu:…………………………………………………………………………………..
Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………..
Địa chỉ liên hệ/chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………………………..
Số điện thoại:…………………………………………………………………………………..

Sau đây gọi tắt là “BÊN B”

 Sau khi bàn bạc và thỏa thuận, Hai bên đồng ý thực hiện việc ký kết Hợp đồng thuê xe oto với các điều kiện và điều khoản sau đây:

Tại Hợp đồng này, “Bên” được hiểu là Bên A hoặc Bên B, các Bên được hiểu là cả “Bên A và Bên B”

ĐIỀU 1: TÀI SẢN THUÊ

Bên A đồng ý cho thuê và Bên B đồng ý thuê xe oto của Bên A có đặc điểm như sau:

– Nhãn hiệu:…………………………………………………………………………………………………………………;

– Số máy:………………………………………………………………………………………………………………..;

– Số khung:………………………………………………………………………………………………………………..;

– Biển số xe:………………………………………………………………………………………………………………..;

– Loại xe:………………………………………………………………………………………………………………..;

– Năm sản xuất:……………………………………………………………………………………………………………;

– Theo đăng ký xe ô tô số:……………………………………………………………………………………………..;

– Do Công an thành phố/tỉnh cấp ngày:………………………………………………………..;

– Đăng ký lần đầu ngày:……………………………………………………………………………………………….;

– Đứng tên chủ xe là:………………………………………………………………………………;

ĐIỀU 2: SỐ LƯỢNG VÀ THỜI HẠN THUÊ

– Số lượng:……………………………………………………………………………………………….;

– Thời hạn thuê xe ô tô nêu trên là .……………………, kể từ ngày ……… tháng …… năm………………..

ĐIỀU 3: MỤC ĐÍCH THUÊ

Bên B sử dụng xe ô tô nêu trên vào mục đích: ………………………………………………

ĐIỀU 4: GIÁ THUÊ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1. Giá thuê tài xe ô tô nêu trên là: .……………………………………………………………

(Bằng chữ…………………………………………………………………………….………….)

Giá thuê xe ô tô không bao gồm chi phí xăng dầu, chi phí cầu đường và sửa chữa khi hư hỏng. Bên B hoàn toàn tự chịu  mọi trách nhiệm về chi phí phát sinh liên quan đến xe thuê trong thời gian thuê.

2. Phương thức và thời hạn thanh toán như sau:

Phương thức thanh toán: Bên B thanh toán trực tiếp hoặc chuyển khoản cho Bên A số tiền thuê xe.

Thời gian thanh toán:  Ngay tại thời điểm bàn giao xe Bên B thanh toán toàn bộ tiền thuê xe tương ứng với thời hạn thuê xe được quy định tại Điều 2 Hợp đồng này cho Bên A.

Sau khi hết thời hạn thuê, Hai bên sự thực hiện đối chiếu công nợ, nếu thời hạn thuê xe của Bên B kéo dài hơn thời hạn thuê đã được thỏa thuận tại Điều 2 Hợp đồng này thì Bên B phải thanh toán cho Bên A khoản tiền thuê phát sinh thêm tương ứng với thời gian kéo dài thêm, trường hợp thời gian thuê của Bên B ngắn hơn so với thời hạn thuê đã nêu tại Điều 2 Hợp đồng thì Bên A sẽ hoàn trả lại phần chênh lệch tiền thuê cho Bên B.

ĐIỀU 5: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

Bên A có các nghĩa vụ sau đây:

a) Chuyển giao xe ô tô cho thuê đúng ngày hợp đồng có hiệu lực; Bên A phải giao xe cho Bên B đúng số lượng, chất lượng, chủng loại, tình trạng mà hai bên đã thỏa thuận.

b) Bảo đảm quyền sử dụng xe ổn định cho Bên B, cung cấp những thông tin về tình trạng xe cho Bên B biết;

c) Kiểm tra độ an toàn của xe trước khi bàn giao xe cho Bên B,

d) Cung cấp cho Bên B các giấy tờ xe như: Đăng ký xe, bảo hiểm xe….;

e) Chịu trách nhiệm pháp lý về nguồn gốc và quyền sở hữu của xe.

Bên A có quyền sau đây:

a) Bên A được quyền giữ các giấy tờ sau của Bên B để đảm bảo việc thực hiện cam kết Hợp đồng:

– Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu của Bên B;

– Sổ hộ khẩu (bản sao công chứng).

b) Nhận đúng, đủ tiền thuê xe theo quy định của Hợp đồng này;

c) Nhận lại xe oto từ Bên B đúng nguyên trạng như tại thời điểm bàn giao xe cho Bên B khi hết thời hạn thuê xe. Nếu trong quá trình Bên B sử dụng xe oto bị giảm sút so với tình trạng khi giao bao gồm nhưng không giới hạn ở các tình trạng sau: xe bị trầy xước, bóp méo, nứt, vỡ, mất hoặc bị hỏng hóc bất kỳ bộ phận nào trên xe…, thì Bên A có quyền yêu cầu Bên B ngay lập tức bồi thường những thiệt hại đó. Trường hợp cần phải xác định thiệt hại bởi các kỹ thuật viên sửa chữa xe thì Bên A xe giữ toàn bộ giấy tờ của bên B cho đến khi xe được Bên B sửa chữa hoặc Bên B bồi thường thiệt hại cho bên A. Trường hợp bên B chậm thanh toán tiền bồi thường cho Bên A, thì Bên B sẽ phải chịu một khoản lãi suất tương ứng là 20%/năm cho số tiền chậm trả trên thời gian chậm trả ;

d) Được miễn trừ mọi trách nhiệm pháp lý do Bên B gây ra cho Bên thứ ba (nếu có) vì những hành vi vi phạm pháp luật của Bên B có liên quan đến việc sử dụng xe oto trong thời gian thuê xe.

ĐIỀU 6: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

Bên B có các nghĩa vụ sau đây:

a) Giao cho Bên B các giấy tờ tùy thân cá nhân: CMND/Hộ chiếu; Sổ hổ khẩu (bản sao công chứng).

b) Bảo quản xe ô tô; không được thay đổi tình trạng ban đầu của xe, cho thuê lại xe nếu không có sự đồng ý của bên A. Sử dụng xe ô tô vào đúng mục đích mà hai bên đã cam kết tại Điều 3;

c) Trả đủ tiền thuê xe, số lượng xe đúng thời hạn theo phương thức mà hai bên đã cam kết thỏa thuận;

d) Chiu toàn bộ chi phí xăng dầu trong quá trình sử dụng xe;

đ) Kiểm tra trước khi nhận và rửa xe trước khi giao trả xe cho Bên A;

e) Luôn để ý đồng hồ báo nhiệt, báo dầu…nếu có sự cố phải dừng xe và bao ngay cho Bên A biết. Nếu cố tình sử dụng khi nhiệt độ tăng hoặc dầu hết dẫn đến hỏng máy, Bên B hoàn toàn phải chịu trách nhiệm và bồi thường thiệt hại cho Bên A.

f) Mọi sự cố bao gồm nhưng không giới hạn ở các sự cố như: mất, bẹp, nứt…bất kỳ chi tiết nào của xe, bên B phải chịu trách nhiệm mua các bộ phận, thiết bị đó của hãng xe để thay thế, Bên A không chấp nhận việc khắc phụ các sự cố trên bằng hình thức gò, hàn.

g) Mọi hỏng hóc do Bên B gây ra tùy thuộc vào mức độ và vị trí của xe Bên B phải bồi thường cho Bên A, giá trị bồi thường sẽ được xác định dựa trên giám định của các chuyên viên kỹ thuật của hãng xe. Sau khi sửa chữa giá trị của xe giảm đi (vì không còn nguyên vẹn như tình trạng bàn giao ban đầu) Bên B phải đền bù chênh lệch đó.

h) Khi bên B vi phạm luật giao thông dẫn đến bị bắt xe hoặc bị giữ giấy tờ xe thì Bên B vẫn phải thanh toán tiền thuê xe cho đến khi lấy được xe, Giấy tờ xe. Sau khi thanh lý Hợp đồng, nếu có phát sinh thêm bất cứ chi phí nào tại thời điểm Bên B thuê xe, Bên B vẫn phải chịu mọi chi phí đó. Bên A sẽ căn cứ vào giờ đi và ngày đi trong Hợp đồng đã ký cùng với giấy phạt người làm bằng chứng để yêu cầu Bên B thanh toán.

i) Chịu tất cả các chi phí phát sinh ngoài thỏa thuận trong Hợp đồng này.

k) Trường hợp làm mất xe trong thời gian thuê xe, Bên B phải bồi thường ngay lập tức cho Bên A toàn bộ giá trị xe. Việc bồi thường phải thực hiện ngay lập tức không phụ thuộc vào thời gian tìm kiếm chiếc xe oto.

l) Đối với các khoản tiền phải thanh toán, khoản tiền bồi thường thiệt hại nếu Bên B không thanh toán đúng, đủ theo thời hạn được quy định trong Hợp đồng thì Bên B phải chịu một khoản lãi suất tương ứng là 20%/năm tương ứng số tiền chậm thanh toán cho những ngày chậm thanh toán.

Bên B có các quyền sau đây:

a) Nhận tài sản thuê khi Hợp đồng này có hiệu lực;

b) Được sử dụng tài sản thuê theo đúng công dụng, mục đích của tài sản;

c) Kiểm tra xe trước khi nhận bàn giao, sử dụng ổn định xe trong thời gian thuê.

ĐIỀU 7: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 8: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

Bên A cam đoan:

a) Những thông tin về nhân thân, về tài sản thuê ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

b) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

c) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

d) Xe oto đảm bảo an toàn kỹ thuật để sử dụng tại thời điểm bàn giao cho Bên B.

Bên B cam đoan:

a) Những thông tin về nhân thân ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

b) Đã xem xét kỹ về tình trạng, biết rõ về xe oto thuê;

c) Đủ điều kiện tham gia giao thông, điều khiển xe oto theo quy định của pháp luật. Tự chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật và/ hoặc trước bên thứ ba nếu không đủ điều kiện để tham gia giao thông hoặc không đủ điều kiện điều khiển xe oto tham gia giao thông theo quy định. Không giao xe cho người không đủ điều kiện để điều khiển xe theo quy định, trường hợp giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển xe gây tai nạn, hoặc thiệt hại phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và/hoặc bên thứ Ba (nếu có). Đồng thời bồi thường toàn bộ thiệt hại phát sinh từ việc này cho Bên A.

d) Sử dụng xe oto thuê đúng mục đích, không sử dụng hoặc cho người khác sử dụng xe oto để vận chuyển, tàng trữ các hàng hóa bị cấm theo quy định của pháp luật. Không mang, không cất giữ… bất cứ hàng hóa, vật chất bị pháp luật cấm trên xe hoặc vật có khả năng gây nguy hại cháy, nổ..cho xe oto.

e) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

f) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

ĐIỀU 9: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

1.Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này;

2.Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có đề nghị điều chỉnh thì phải thông báo cho nhau bằng văn bản để cùng nhau bàn bạc giải quyết

3. Trong thời gian hợp đồng có hiệu lực, nếu một bên muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn phải thông báo cho bên kia biết trước ít nhất (….) ngày

4. Hợp đồng có hiệu lực từ: ……………………………………………….

– Hợp đồng này được lập thành .……….. bản chính (mỗi bản chính gồm …. tờ, …………trang), cấp cho:

+ Bên A .….. bản chính;

+ Bên B .….. bản chính.

         BÊN A                                                                                                                        BÊN B

  (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)                                                                           (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

Trên đây là mẫu hợp đồng thuê xe ô tô theo quy định mới nhất hiện hành. Nếu Quý khách hàng còn vướng mắc, muốn biết thêm thông tin hoặc muốn hỗ trợ tư vấn, vui lòng kết nối đến tổng đài tư vấn pháp luật chuyên sâu  1900 6284, Phamlaw sẵn sàng hỗ trợ.

Bộ phận tư vấn hợp đồng – Công ty luật Phamlaw

4/5 - (1 bình chọn)