Cấp GCN QSD đất lần đầu do được giao đất trái thẩm quyền

Chào Luật sư !

Các luật có thể tư vấn giúp tôi việc hay không ạ: Gia đình tôi được UBND xã Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phũ (cũ) ban hành quyết định giao cho 2 ô đất thuộc khu đất ngày xưa của nhà máy gạch Bồ Sao giao cho cán bộ công nhân viên. 1 ô gia đình tôi được giao từ năm 1988, 1 ô được giao năm 1996. Nhưng đến nay gia đình tôi vẫn chưa được cấp sổ đỏ. Phòng Tài nguyên và môi trường huyện nói là thửa đất nhà tôi phải kiểm tra lại quy hoạch sử dụng đất và phải nộp tiền sử dụng đất. Vậy tôi muốn hỏi như vậy là đúng hay sai?

Với câu hỏi của bạn Phamlaw xin được trả lời như sau (câu trả lời chỉ mang tính tham khảo):

1. Đối với thửa đất được giao năm 1988

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định, được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận không có tranh chấp sẽ không phải nộp tiền sử dụng đất nếu có được giấy tờ chứng minh nguồn gốc đất như: giấy tờ về quyền được sử dụng đất đai trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 (Khoản 1, Điều 50, Luật Đất đai 2003).

2. Đối với mảnh đất được giao năm 1996

– Về việc cấp giấy chứng nhận:

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 1/7/2004 là ngày Luật Đất đai 2003 có hiệu lực thi hành mà chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện theo quy định của pháp luật

(Khoản 7, Điều 50, Luật Đất đai 2003)

– Về việc nộp tiền sử dụng đất:

Khoản 1, Điều 8, Nghị định 198/2004/NĐ – CP quy định:

 Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà chưa nộp tiền sử dụng đất thì phải nộp tiền sử dụng đất theo diện tích đất và giá đất.

Diện tích đất tính thu tiền sử dụng đất là diện tích đất được Nhà nước giao.

Giá đất tính thu tiền sử dụng đất là giá đất theo mục đích sử dụng đất được giao đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định và công bố; trường hợp tại thời điểm giao đất mà giá này chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường thì Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định giá đất cụ thể cho phù hợp.

Như vậy, đối với mảnh đất của gia đình bạn được giao năm 1996 sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng gia đình bạn phải nộp tiền sử dụng đất.

3. Về quy hoạch sử dụng đất

Điều 48 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định về thi hành Luật Đất đai:

“1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà toàn bộ thửa đất hoặc một phần thửa đất có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai mà không có tranh chấp thì diện tích đất có giấy tờ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trừ trường hợp đất thuộc khu vực phải thu hồi theo quy hoạch mà đã có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”

Như vậy, nếu chưa có quyết định thu hồi đất từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì gia đình bạn vẫn được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (ngay cả khi đất đó đã có quy hoạch và nằm trong diện phải thu hồi).

Trên đây là câu trả lời của Phamlaw đối với trường hợp của bạn, nếu còn vướng mắc bạn có thể kết nối trực tiếp đến Phamlaw, chúng tôi rất sẵn lòng để giải đáp mọi vướng mắc của bạn.

Trân trọng./.

Rate this post