Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH 2 thành viên

Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH 2 thành viên

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có thể thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty để thuận tiện trong quá trình quản lý và điều hành doanh nghiệp. Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật là một trong những thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh. Khi thay đổi người đại diện theo pháp luật, doanh nghiệp cần làm đủ các thủ tục, hồ sơ thông báo cho cơ quan chức năng theo đúng với quy định của pháp luật hiện hành.

Vậy quy trình thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cần những thủ tục gì, mức lệ phí như thế nào, có phức tạp không? Dưới đây Phamlaw sẽ hướng dẫn cụ thể để các bạn có thể thực hiện thủ tục này một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Luật doanh nghiệp 2020

Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

Thông tư 47/2019/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp

Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

Các văn bản pháp luật khác có liên quan (Luật Ngân hàng, Luật các tổ chức tín dụng, Luật du lịch, Luật kinh doanh bảo hiểm,…).

NỘI DUNG TƯ VẤN

1. Người đại diện theo pháp luật là gì?

Khi thành lập doanh nghiệp, bắt buộc phải có người đại diện theo pháp luật, một công ty có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật tùy theo loại hình công ty. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.

Theo quy định tại khoản 1 điều 12 Luật doanh nghiệp 2020 thì: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Chức danh của người đại diện theo pháp luật của công ty có thể là Giám đốc, Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty,….

Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Nếu công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật thì Điều lệ công ty quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật. Trường hợp việc phân chia quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật chưa được quy định rõ trong Điều lệ công ty thì mỗi người đại diện theo pháp luật của công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của doanh nghiệp trước bên thứ ba; tất cả người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Khi chỉ còn lại một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam thì người này khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có thể một hoặc nhiều người. Một trong những người đại diện theo pháp luật được ghi nhận trong Điều lệ công ty, có thể là:

 • Chủ tịch hội đồng thành viên
 • Giám đốc/Tổng giám đốc
 • Chức danh khác nếu được quy định trong điều lệ công ty

Trong trường hợp Công ty TNHH hai thành viên chỉ có hai thành viên và nếu người đại diện theo pháp luật bị tạm giam, kết án tù, trốn khỏi nơi cư trú … thì thành viên còn lại đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của Công ty cho đến khi bầu mới.

3. Trình tự thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Theo Điều 50 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 2 thành viên trở lên bao gồm:

 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH 2 thành viên (Phụ lục II-2 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);
 • Quyết định của hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên về việc thay đổi đại diện pháp luật doanh nghiệp.
 • Biên bản họp của hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên về việc thay đổi đại diện pháp luật doanh nghiệp.
 • Giấy ủy quyền – trong trường hợp không phải là người đại diện pháp luật công ty TNHH 2 thành viên trực tiếp đi nộp.
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực: thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

Lưu ý: Người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng thành viên. Trong trường hợp Chủ tịch hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo là chủ tịch Hội đồng thành viên mới được Hội đồng thành viên bầu.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Có 02 cách thức để nộp hồ sơ, cụ thể:

Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Cách 2: Đăng ký qua mạng tại Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp bằng chữ ký số công cộng hoặc sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh

Bước 3: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận người đại diện theo pháp luật của công ty; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do ( Theo khoản 3 điều 30 Luật doanh nghiệp 2020 )

Bước 4: Nhận kết quả

Lệ phí giải quyết: 50.000 đồng/lần (theo biểu phí, lệ phí doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 47/2019/TT-BTC).

Doanh nghiệp có thể đăng ký nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính hoặc nhận kết quả trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh.

Kết quả nhận được: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thể hiện người đại diện theo pháp luật mới của công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Bước 5 : Đăng bố cáo thay đổi

Việc đăng bố cáo thay đổi sẽ được Phòng đăng ký kinh doanh thực hiện bằng cách cập nhật thông tin mới nhất của công ty lên trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký kinh doanh ngay thời điểm có giấy phép kinh doanh mới.

Lưu ý: Theo quy định tại Điều 32 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định rất rõ ràng rằng doanh nghiệp sau khi được Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ghi nhận người đại diện theo pháp luật mới của công ty phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải nộp phí theo quy định của pháp luật trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được công khai. Quá thời hạn nêu trên, các doanh nghiệp sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại điều 45 Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Mức phạt mà các doanh nghiệp có thể phải chịu dao động từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

 • Không thông báo công khai nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;
 • Thông báo công khai nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp không đúng thời hạn quy định.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thông báo nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đối với các hành vi vi phạm nêu trên.

LƯU Ý KHI THAY ĐỔI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CÔNG TY

 • Thông thường pháp luật không yêu cầu bằng cấp hoặc chứng chỉ hành nghề đối với người đại diện pháp luật công ty.
 • Trường hợp đặc biệt: Đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ, người đại diện pháp luật công ty phải có bằng đại học thuộc trong các nhóm ngành kinh tế, quản lý, pháp luật và an ninh; phải có phiếu lý lịch tư pháp để chứng minh người đại diện không có tiền án tiền sự trước đó.

Thủ tục, hồ sơ thay đổi đại diện theo pháp luật của mỗi loại hình doanh nghiệp là khác nhau. Nên khi tiến hành bạn nên kiểm tra thật kỹ các thông tin cũng như giấy tờ, quy định. Nếu bạn đã có hồ sơ và cần tư vấn thêm, có thể liên hệ với Luật Phamlaw để được hỗ trợ. Trong trường hợp bạn không có thời gian thực hiện các thủ tục kể trên, Phamlaw có thể thay bạn hoàn thiện mọi thủ tục với dịch vụ đổi đại diện pháp luật. Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các đầu số hotline 097 393 8866 hoặc 091 611 0508 để được hỗ trợ và tư vấn.

5/5 - (1 bình chọn)