Trang chủ – Thuế

Thời gian miễn thuế thu nhập doanh nghiệp

Hỏi về thời gian miễn thuế thu nhập doanh nghiệp

Hỏi: Các luật sư cho tôi hỏi về thời gian miễn, giảm thuế đối với thuế thu nhập doanh nghiệp được không...

Tính thuế thu nhập và thuế ưu đãi cho doanh nghiệp

Tính thuế thu nhập và thuế ưu đãi cho doanh nghiệp

Dịch vụ kế toán thuế Công ty tôi có hoạt động sản xuất kinh doanh. Lĩnh vực kinh doanh của công ty tôi là...

Chủ doanh nghiệp mất tích được xóa nợ thuế

Chủ doanh nghiệp mất tích được xóa nợ thuế

Các luật sư cho tôi hỏi, chủ doanh nghiệp bị mất tích khỏi địa phương, không còn tài sản thì có được xóa...

Đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở hợp pháp

Đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở hợp pháp

Emai: honglan.bv@…….. Các Luật sư Phamlaw cho tôi xin được tư vấn trường hợp sau: Tôi có cho một...

Khởi kiện “quyết định hành chính trong việc áp dụng thuế, truy thu thuế..."

Khởi kiện “quyết định hành chính trong việc áp dụng thuế, truy thu thuế…”

Dịch vụ kế toán thuế Số hiệu 1682/2008/HC-ST Tiêu đề Khởi  kiện “quyết định hành chính trong việc áp...

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hải quan ngoài lĩnh vực thuế

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hải quan ngoài lĩnh vực thuế

Dịch vụ kế toán thuế Số hiệu 1082/2009/HC-ST Tiêu đề Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hải quan...

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 quy định về người nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập...