Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý

Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý

Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể (Khoản 22 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019). Chỉ dẫn địa lý đặt được pháp luật bảo hộ khi được đăng ký bảo hộ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý. Đặt ra việc bảo hộ chỉ dẫn địa lý nhằm công nhận sản phẩm có nguồn gốc, vị trí địa lý tại vùng, khu vực nhất định đồng thời công nhận chất lượng đặc trưng của những sản phẩm này. Việc đăng ký chỉ dẫn địa lý là rất quan trọng vì khi chỉ dẫn địa lý được bảo hộ, tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý sẽ tăng được năng suất và quảng bá được chất lượng sản phẩm. Để làm rõ về hoạt động đăng ký chỉ dẫn địa lý, Luật Phamlaw giới thiệu tới quý khách hàng quy trình, thủ tục đăng ký như sau:

Thu Tuc Dang Ky Chi Dan Dia Ly
Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý

I. Đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý

Đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý bao gồm:

– 02 Tờ khai đăng ký Chỉ dẫn địa lý, đánh máy theo mẫu số: 05-CDĐL Phụ lục A của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN.

– Bản mô tả tính chất đặc thù của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý.

– Bản đồ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý.

– Chứng từ nộp phí, lệ phí.

– Giấy uỷ quyền (nếu nộp đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý được nộp thông qua tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp).

– Tài liệu xác nhận được phép sử dụng các dấu hiệu đặc biệt (nếu yêu cầu bảo hộ có chứa các biểu tượng, cờ, huy hiệu của cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế…).

– Tài liệu xác nhận quyền đăng ký.

– Tài liệu xác nhận thụ hưởng quyền đăng ký từ người khác.

– Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên (nếu đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên).

II. Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý

Bước 1. Nộp đơn đăng ký

Nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, tổ chức tập thể đại diện cho các tổ chức, cá nhân đó hoặc cơ quan quản lý hành chính địa phương nơi có chỉ dẫn địa lý được Nhà nước cho phép thực hiện nộp đơn theo hai hình thức sau:

Hình thức 1: Nộp đơn tại một trong ba địa điểm sau bằng cách nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu điện:

– Cục Sở hữu trí tuệ, địa chỉ: 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

– Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, 17/19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

– Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: Tầng 3, số 135 Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Người nộp đơn nộp phí đăng ký ngay khi nộp đơn.

Hình thức 2: Nộp đơn trực tuyến

Để nộp được đơn trực tuyến, người nộp đơn cần có chứng thư số và chữ ký số, đăng ký tài khoản trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến và được Cục Sở hữu trí tuệ phê duyệt tài khoản để thực hiện các giao dịch đăng ký quyền sở hữu công nghiệp. Người nộp đơn cần thực hiện việc khai báo và gửi đơn đăng ký chủ dẫn địa lý trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến của Cục Sở hữu trí tuệ.

Bước 2. Thẩm định hình thức đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý

Việc thẩm định hình thức nhằm đánh giá tính hợp lệ của đơn đăng ký.

Nếu đơn đăng ký hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo chấp nhận đơn hợp lệ.

Nếu đơn đăng ký không hợp lệ (các trường hợp thuộc khoản 2 Điều 109 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009, 2019), Cục Sở hữu trí tuệ sẽ thực hiện các thủ tục sau:

– Thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, trong đó phải nêu rõ lý do và ấn định thời hạn để người nộp đơn sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối dự định từ chối.

– Thông báo từ chối chấp nhận đơn hợp lệ nếu người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót, sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu hoặc không có ý kiến xác đáng phản đối dự định từ chối trên.

Bước 3. Công bố đơn

Đơn đăng ký sáng chế đã được cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp chấp nhận hợp lệ sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.

Đơn đăng ký chri dẫn địa lý được công bố trong thời hạn hai tháng kể từ ngày đơn được chấp nhận là đơn hợp lệ.

Bước 4. Thẩm định nội dung

Việc thẩm định nội dung nhằm đánh giá khả năng cấp Văn bằng bảo hộ sáng chế.

Đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý được thẩm định nội dung khi đã được công nhận là hợp lệ.

Bước 5. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý

Nếu đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý không thuộc trường hợp từ chối cấp văn bằng bảo hộ quy định tại khoản 1 và điểm b khoản 3 Điều 117 của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009, 2019 và người nộp đơn nộp lệ phí thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý và ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp.

III. Phí đăng ký chỉ dẫn địa lý

Thông tư 263/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp có quy định mức phí khi thực hiện đăng ký chỉ dẫn địa lý, cụ thể như sau:

– Lệ phí nộp đơn: 150.000VNĐ

– Phí công bố đơn: 120.000VNĐ

– Phí tra cứu phục vụ thẩm định nội dung: 180.000VNĐ

– Phí thẩm định nội dung: 1.200.000VNĐ

IV.Căn cứ pháp lý

Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009, 2019.

Nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp.

Nghị định số 122/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP.

Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn Nghị định số 103/2006/NĐ-CP.

Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN.

Thông tư số 263/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

Xem thêm: >>> Dịch vụ Gia hạn nhãn hiệu

5/5 - (1 bình chọn)