Giấy phép Sàn giao dịch thương mại điện tử – Bộ Công Thương

Giấy phép Sàn giao dịch thương mại điện tử – Bộ Công Thương

Giấy phép Sàn giao dịch thương mại điện tử – Bộ Công Thương
Giấy phép Sàn giao dịch thương mại điện tử – Bộ Công Thương I. Cơ sở pháp lý Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về Thương mại điện tử. Thông tư 47/2014/TT-BCT quy định về quản lý website thương mại điện tử.