Category: TTHC – Giấy phép khác

Doanh nghiệp có nghĩa vụ công bố những thông tin gì?

Thủ tục đăng ký Website thương mại điện tử

Thủ tục đăng ký Website thương mại điện tử 1 (20%) 1 vote Thủ tục đăng ký Website thương mại điện tử. Xin...

Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Đánh giá bài viết Trong hệ thống pháp luật, Nhà nước ta cho phép các tổ chức, cá nhân được thực hiện kinh...

Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp

Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp

Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp 2 (40%) 1 vote Hiện nay, để có được một...

Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp

Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp

Đánh giá bài viết Hoạt động giáo dục ở nước ta hiện nay đang ngày càng phát triển đa dạng. Để có thể...

Xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải xe ô tô

Xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải xe ô tô

Xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải xe ô tô 2 (40%) 1 vote   Trong cuộc sống hiện nay, việc vận tải hành...

Thủ tục cấp lại chứng chỉ môi giới BĐS 2016

Thủ tục cấp lại chứng chỉ môi giới BĐS 2016

Đánh giá bài viết Đi cùng với sự phát triển của thị trường bất động sản trong những năm gần đây luôn...

Thủ tục nâng sao khách sạn lên tiêu chuẩn 1 sao, 2 sao

Thủ tục nâng sao khách sạn lên tiêu chuẩn 1 sao, 2 sao

Đánh giá bài viết Năm 1994, Tổng cục Du lịch đã có bộ tiêu chuẩn khách sạn. Khi tiêu chuẩn khách sạn của...

Giấy phép Sàn giao dịch thương mại điện tử

Giấy phép Sàn giao dịch thương mại điện tử – Bộ Công Thương

Đánh giá bài viết I. Các quy định chung: 1. Hoạt động giao dịch, mua bán trên các website thương mại điện tử...

Giấy phép hoạt động mạng xã hội - Diễn đàn

Giấy phép hoạt động mạng xã hội – Diễn đàn

Đánh giá bài viết Phạm Law xin được tư vấn thủ tục hành chính giấy phép hoạt động diễn đàn theo quy...

Thủ tục gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu mới nhất

Giấy phép hoạt động Website – Giấy phép hoạt động Mạng xã hội – Giấy phép diễn đàn

Đánh giá bài viết Theo quy định của Nghị định 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 về quản lý, cung cấp, sử...