Đăng ký quyền tác giả cho cá nhân, pháp nhân nước ngoài

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho cá nhân, pháp nhân nước ngoài
Việt Nam là thành viên của Công ước Berne về bảo hộ quyền tác giả, vì vậy, Việt Nam cũng có nghĩa vụ bảo hộ quyền tác giả cho các cá nhân, pháp nhân là người nước ngoài theo công ước đó

Thủ tục làm visa

Thủ tục gia hạn visa

1. Căn cứ pháp lý

– Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH 2019 Luật Sở hữu trí tuệ

Luật Sở hữu trí tuệ 2005 được sửa đổi, bổ sung 2009, Văn bản hợp nhất 2019

– Nghị định 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2019 về quyền tác giả, quyền liên quan

– Thông tư 211/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả

– Thông tư số 08/2016/TT-BVHTTDL quy định các biểu mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

2. Loại tác phẩm được bảo hộ bản quyền tại lãnh thổ Việt Nam

Theo quy định tại điều 14 Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH 2019 Luật Sở hữu trí tuệ, các loại tác tác phẩm được bảo hộ bản quyền tại lãnh thổ Việt Nam:

– Các tác phẩm viết như tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình…

– Bài giảng, bài phát biểu hoặc bài nói khác

– Tác phẩm báo chí, âm nhạc, nhiếp ảnh, kiến trúc, văn học, nghệ thuật dân gian

– Bản họa đồ, sơ đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học.

– Chương trình máy tính sưu tập dữ liệu hoặc các chương trình chạy trên máy tính.

3. Cách thức thực hiện việc đăng ký quyền tác giả cho cá nhân, pháp nhân nước ngoài

Nộp đơn và hồ sơ thông qua Đại diện sở hữu trí tuệ (PhamLaw) hoặc nộp đơn trực tiếp tại Cục Bản quyền tác giả, Văn phòng đại diện của Cục bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng đại diện của Cục bản quyền tác giả tại thành phố Đà Nẵng hoặc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành.

Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn hợp lệ

4. Hồ sơ đăng ký quyền tác giả cho cá nhân, pháp nhân nước ngoài bao gồm

4.1. Tờ khai đăng ký quyền tác giả (Mẫu số 01 ban hành theo Thông tư số 08/2016/TT-BVHTTDL).

Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc người được ủy quyền nộp đơn ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp đơn, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả; tóm tắt nội dung tác phẩm; tên tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn.

4.2. Hai bản sao tác phẩm đăng ký bản quyền tác giả.

01 bản lưu tại Cục Bản quyền tác giả. 01 bản đóng dấu ghi số Giấy chứng nhận đăng ký gửi trả lại cho chủ thể được cấp Giấy chứng nhận đăng ký.

Đối với những tác phẩm có đặc thù riêng như tranh, tượng, tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng gắn với công trình kiến trúc; tác phẩm có kích thước quá lớn, cồng kềnh bản sao tác phẩm đăng ký được thay thế bằng ảnh chụp không gian ba chiều

4.3. Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền.

4.4. Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa.

4.5. Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả.

4.6. Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả thuộc sở hữu chung.

Tất cả các tài liệu nộp kèm đơn đăng ký quyền tác giả phải được làm bằng tiếng Việt.Trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và có công chứng/chứng thực. Các tài liệu gửi kèm hồ sơ nếu là bản sao phải có công chứng, chứng thực.

5. Thủ tục đăng ký quyền tác giả cho cá nhân, pháp nhân nước ngoài

Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả được thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Xác định thể loại tác phẩm đăng ký

Sau khi hoàn thiện tác phẩm, cá nhân, pháp nhân nước ngoài thực hiện xác định thể loại tác phẩm dự định đăng ký bản quyền.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả

Sau khi xác định được loại hình tác phẩm dự định đăng ký bản quyền, cá nhân, pháp nhân nước ngoài tiến hành soạn thảo hồ sơ đăng ký bản quyền theo quy định.

Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả

Nộp trực tiếp tại Cục Bản quyền tác giả tại các địa chỉ sau:

Cục Bản quyền tác giả: Số 33 Ngõ 294/2 Kim Mã, Quận Ba Đình, TP.Hà Nội

Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh: 170 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3

Văn phòng đại diện tại TP. Đà Nẵng: Số 58 Phan Chu Trinh, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Nộp qua đường bưu điện đến hai địa chỉ nêu trên.

Bước 4: Cục Bản quyền tác giả thẩm định cấp Giấy chứng nhận

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Cục Bản quyền tác giả có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả.

Trong trường hợp từ chối thì Cục Bản quyền tác giả phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ.

6. Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền

6.1 Mức lệ phí nhà nước:

Theo quy định tại điều 4 Thông tư 211/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 thì:

  • Mức lệ phí dao động từ 100.000đ đến 600.000đ tùy từng loại tác phẩm muốn đăng ký quyền tác giả. Cụ thể lệ phí nhà nước thu đối với từng loại tác phẩm như sau:
  • Đối với tác phẩm viết: tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác, tác phẩm báo chí, tác phẩm âm nhạc, tác phẩm nhiếp ảnh thì mức lệ phí là: 100.000 đồng/hồ sơ đăng ký.
  • Đối với tác phẩm tác phẩm kiến trúc; bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học thì mức lệ phí là: 300.000 đồng/hồ sơ đăng ký.
  • Đối với tác phẩm tác phẩm tạo hình, tác phẩm mỹ thuật ứng dụng thì mức lệ phí là: 400.000 đồng/hồ sơ đăng ký.
  • Đối với tác phẩm tác phẩm phẩm điện ảnh, tác phẩm sân khấu được định hình trên băng, đĩa thì mức lệ phí là: 500.000 đồng/hồ sơ đăng ký.
  • Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu hoặc các chương trình chạy trên máy tính thì mức lệ phí là: 600.000đồng/hồ sơ đăng ký.

6.2. Mức phí dịch vụ của Tổ chức đại diện:

Tùy mỗi tổ chức Đại diện và đối với mỗi loại hình tác phẩm mà sẽ có mức phí dịch vụ cụ thể theo quy định của từng tổ chức.

7. Công việc PhamLaw sẽ thực hiện khi Quý khách sử dụng dịch vụ đăng ký quyền tác giả cho cá nhân, pháp nhân nước ngoài.

Chúng tôi sẽ thay mặt Quý khách thực hiện các công việc sau cụ thể như sau:

  • Tư vấn cho quý Khách quy định của pháp luật hiện hành về Sở hữu trí tuệ nói chung, và dịch vụ đăng ký quyền tác giả cho cá nhân, pháp nhân nước ngoài nói riêng;
  • Soạn hồ sơ đầy đủ và hợp lệ phục vụ cho việc thực hiện đăng ký;
  • Đại diện cho quý Khách thực hiện đăng ký tại Cục bản quyền tác giả;
  • Thay mặt quý Khách nhận kết quả và bàn giao lại cho quý Khách.

———————————

5/5 - (1 bình chọn)