Hỏi mã ngành đăng ký kinh doanh

Quý luật sư cho tôi hỏỉ  mã ngành: thu mua nông sau (cà phê), chế biến nông sản (rang xay cà phê) và kinh doanh cà phê thành phẩm. Tôi tìm thông tin thì chỉ thấy mã ngành năm 2001 có chi tiết, nhưng danh mục ngành nghề 2007 lại không có.

Chân thành cảm ơn.

Với câu hỏi của bạn Phamlaw xin được trả lời như sau (câu trả lời chỉ mang tính tham khảo):

1. Vấn đề giảm vốn công ty cổ phần:

Pháp luật hiện hành quy định, trong 03 năm đầu kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu, nếu công ty cổ phần không phát hành hết cổ phần đăng ký chào bán thì công ty phải đăng ký điều chỉnh giảm số vốn được quyền phát hành ngang bằng với số cổ phần đã phát hành.

Ngoài trường hợp nói trên ra, hiện pháp luật không quy định cụ thể hướng dẫn việc giảm vốn điều lệ với công ty cổ phần đã góp đủ vốn (chào bán hết cổ phần công ty đăng ký phát hành) và có thời gian hoạt động trên 03 năm nên các Sở Kế hoạch và Đầu tư thường từ chối hồ sơ với lý do chưa có hướng dẫn cụ thể.

Giả thiết, nếu việc giảm vốn điều lệ trong công ty cổ phần diễn ra sẽ không đương nhiên làm thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp trừ khi chủ sở hữu có chỉ định.

2. Phạm vi hoạt động của công ty cổ phần:

Về nguyên tắc, công ty cổ phần là một pháp nhân, có tư cách chủ thể độc lập trong các giao dịch, mối quan hệ độc lập hay phụ thuộc của công ty với công ty mẹ sẽ được xem xét trên cơ sở quy chế quản lý vốn của công ty mẹ và những chính sách quản lý mà công ty mẹ đưa ra cho công ty thành viên, bạn có thể tham khảo các văn bản này để xem xét.

Trên đây là câu trả lời của Phamlaw đối với trường hợp của bạn, nếu còn vướng mắc bạn có thể kết nối trực tiếp đến Phamlaw, chúng tôi rất sẵn lòng để giải đáp mọi vướng mắc của bạn.

Trân trọng./.

Các dịch vụ của Phamlaw:

thủ tục giải thể doanh nghiệp

–  thủ tục thành lập công ty

dịch vụ giải thể công ty

 

Rate this post