Đăng ký bảo hộ sáng chế

Đăng ký bảo hộ sáng chế

Thời hạn bảo hộ sáng chế và thủ tục duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ?
Tóm tắt câu hỏi về: Thời hạn bảo hộ sáng chế và thủ tục duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ? Xin chào Luật sư PhamLaw! Năm 2012 tôi có nộp đơn xin cấp văn bằng bảo hộ độc
Tra cứu và bảo hộ kiểu dáng công nghiệp
Tra cứu và bảo hộ kiểu dáng công nghiệp Người tiến hành đăng ký Kiểu dáng thì công việc đầu tiên là phải đánh giá được khả năng đăng ký, để tránh mất thời gian và tiền bạc khi nộp đơn
Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam
Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này.Sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp được hiểu là đồ
Đăng ký sáng chế tại Việt Nam
Để có thể tiến hành đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế tại Việt Nam thì đối tượng đăng ký cần đáp ứng đủ ba tiêu chuẩn sau: 1.Tiêu chuẩn bảo hộ: Có tính mới Có trình độ sáng
Hướng dẫn nộp đơn đăng ký sáng chế tại Việt Nam
I. TÀI LIỆU CẦN THIẾT – Giấy Ủy Quyền (do PhamLaw soạn thảo) – Tài liệu ưu tiên (nếu có) – Bản mô tả sáng chế II. CÁCH VIẾT BẢN MÔ TẢ SÁNG CHẾ 1. Lĩnh vực kỹ thuật được đề cập
Hướng dẫn nộp đơn đăng ký giải pháp hữu ích
Hướng dẫn nộp đơn đăng ký giải pháp hữu ích Cách viết bản môi tả giải pháp hữu ích 1. Lĩnh vực kỹ thuật được đề cập Nêu vắn tắt giải pháp kỹ thuật mà người nộp đơn định yêu
Đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích tại Việt Nam
Sáng chế/ giải pháp hữu ích là sản phẩm, quy trình công nghệ, do con người tại ra chứ không phải là những gì (đã tồn tại trong thiên nhiên) được con người phát hiện ra. Thuộc tính cơ bản
Đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có chỉ định Việt Nam
Việc đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT (Patent Coporation Treaty) có chỉ định Việt Nam được quy định trong và Hiệp ước hợp tác quốc tế về Bằng sáng chế năm 1970, được sửa đổi năm 1984 và
Đơn đăng ký sáng chế quốc tế theo PCT
Đơn đăng ký sáng chế quốc tế theo PCT, Cơ quan có thẩm quyền nhận đơn quốc tế về sáng chế tại Việt Nam là Cục Sở hữu trí tuệ Nhận đơn quốc tế nguồn gốc Việt Nam chỉ định
Thủ tục đăng ký sáng chế
Thời gian giải quyết: Thủ tục đăng ký sáng chế + Thời gian thẩm định hình thức: 01 tháng từ ngày nhận đơn; + Thời gian công bố đơn: 18 tháng kể từ ngày ưu tiên hoặc tháng thứ 2 từ ngày có yêu cầu thẩm định nội
Dịch vụ đăng ký sáng chế
Dịch vụ đăng ký sáng chế, Đăng ký sáng chế là là thủ tục để chủ đăng ký sở hữu bảo hộ giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình, đăng ký bảo hộ sáng chế phải có tính