Nghị định số 53/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2010

Nghị định số 53/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2010 quy định về địa bàn ưu đãi đầu tư, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đơn vị hành chính mới thành lập do Chính phủ điều chỉnh địa giới hành chính 

Tải văn bản tại đây

Rate this post