Mua, bán công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Mua, bán công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Công ty TNHH 1 thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm sở hữu. Chủ sở hữu của công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. Trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên có thể chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần vốn của mình cho một cá nhân hoặc một tổ chức khác.

Để hiểu rõ hơn về thủ tục mua, bán công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và luật khác có liên quan. Dưới đây Luật Phamlaw sẽ hướng dẫn cụ thể theo quy định pháp luật mới nhất về thủ tục mua, bán công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên để quý khách hàng có thể tham khảo.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Luật doanh nghiệp 2020

Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

Thông tư 47/2019/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Các văn bản pháp luật khác có liên quan (Luật Ngân hàng, Luật các tổ chức tín dụng, Luật du lịch, Luật kinh doanh bảo hiểm,…).

NỘI DUNG TƯ VẤN

1. Mua bán doanh nghiệp là gì?

Mua bán doanh nghiệp là việc doanh nghiệp mua toàn bộ hoặc một phần tài sản của doanh nghiệp mục tiêu hoặc mua lại tỷ lệ cổ phần, phần vốn góp của thành viên, cổ đông doanh nghiệp mục tiêu nhằm chuyển quyền sở hữu toàn bộ hoặc một phần doanh nghiệp mục tiêu sang doanh nghiệp mua lại.

Một số đặc trưng của mua bán doanh nghiệp:

Thứ nhất, đối tượng giao dịch mua bán doanh nghiệp là doanh nghiệp – một loại hàng hóa đặc biệt. Bản chất pháp lý của việc mua bán doanh nghiệp là quan hệ mua bán tài sản theo quy định của pháp luật dân sự. Theo đó bên bán chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán. Trong hoạt động mua bán doanh nghiệp, thì đối tượng chuyển giao quyền sở hữu không phải là tài sản đơn thuần mà là một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp cho bên mua. Doanh nghiệp là một thực thể pháp lý vô hình, có tư cách pháp nhân độc lập và được pháp luật thừa nhận. Hình thức thanh toán có thể là tiền mặt, chứng khoán của công ty mua hoặc những tài sản khác có giá trị đối với công ty bán.

Thứ hai, sự thay đổi về khả năng kiểm soát, chi phối hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mục tiêu thông qua việc mua tài sản hoặc cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp đó. Khác với nhiều quan hệ đầu tư, mua bán doanh nghiệp là việc chủ sở hữu doanh nghiệp chuyển quyền sở hữu thông qua việc mua tài sản hoặc cổ phần, phần vốn góp cho doanh nghiệp mục tiêu. Theo đó, bên bán sẽ chấm dứt hoặc thu hẹp hoạt động kinh doanh, còn bên mua tiếp nhận doanh nghiệp hoặc phần doanh nghiệp đã mua để tiếp tục khai thác các giá trị của nó vào mục đích kinh doanh.

Thứ ba, mua bán doanh nghiệp được thực hiện thông qua hợp đồng mua bán doanh nghiệp, hợp đồng mua bán tài sản hoặc hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp của thành viên công ty.

Thứ tư, mua bán doanh nghiệp phải thông qua sự thừa nhận, cho phép, kiểm soát của cơ quan nhà nước theo thủ tục pháp lý nhất định. Đây là điều dễ hiểu bởi doanh nghiệp là một thực thể được pháp luật thừa nhận, nên khi có bất kỳ sự thay đổi nào đều phải báo cáo và thực hiện đúng thủ tục với cơ quan quản lý.

2. Căn cứ mua bán công ty TNHH một thành viên

Mua bán công ty là thực trạng diễn ra phổ biến hiện nay. Công ty TNHH 1 thành viên là loại hình doanh nghiệp do một cá nhân hoặc tổ chức làm chủ sở hữu. Vì vậy, thủ tục mua lại công ty TNHH 1 thành viên đơn giản hơn các loại hình doanh nghiệp khác.

Mua bán công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có thể hiểu là chủ sở hữu chuyển giao một phần hoặc toàn bộ quyền và nghĩa vụ tương ứng với phần vốn góp của mình cho thành viên hay cá nhân, tổ chức khác không phải là thành viên của công ty.

Do đặc điểm của công ty TNHH một thành viên chỉ bao gồm một chủ sở hữu nên khi chuyển nhượng vốn góp sẽ dẫn đến một trong hai trường hợp:

Trường hợp 1: Nếu chủ sở hữu chỉ chuyển nhượng một phần vốn góp thì lúc này công ty sẽ có hai chủ sở hữu trở lên. Công ty TNHH một thành viên phải làm thủ tục chuyển đổi thành loại hình công ty. Doanh nghiệp có thể chuyển đổi thành công ty TNHH hai thành viên trở lên/ công ty hợp danh/ công ty cổ phần.

Trường hợp 2: Nếu chủ sở hữu chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp cho người khác. Thì cần làm thủ tục chuyển nhượng vốn và thủ tục thay đổi chủ sở hữu của doanh nghiệp.

3. Thủ tục mua bán công ty TNHH một thành viên

Trình tự, thủ tục mua bán công ty TNHH 1 thành viên là một trong những nội dung quan trọng của điều kiện khung pháp lý về mua bán doanh nghiệp. Khi thực hiện mua bán doanh nghiệp, các bên trong quan hệ mua bán doanh nghiệp phải tuân theo những trình tự, thủ tục nhất định.

Quy trình mua bán công ty TNHH một thành viên bao gồm các bước sau:

Bước 1: Ký hồ sơ chuyển nhượng vốn góp và thanh toán giá trị chuyển nhượng

Hai bên mua bán thỏa thuận giá chuyển nhượng và ký hợp đồng chuyển nhượng vốn góp.

Đối với cá nhân nhận chuyển nhượng vốn có thể thanh toán qua hai hình thức: chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng hoặc thanh toán bằng tiền mặt.

Đối với tổ chức là doanh nghiệp nhận chuyển nhượng vốn không được sử dụng tiền mặt để thanh toán khi thực hiện các giao dịch mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ

Theo khoản 1 Điều 53 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

 • Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ và chủ sở hữu mới hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký (theo Phụ lục II-4 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT, có hiệu lực từ ngày 01/05/2021);
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người được ủy quyền và bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là tổ chức (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp);

Đối với chủ sở hữu là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

 • Bản sao Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;
 • Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng phần vốn góp;
 • Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

Bước 3: Nộp hồ sơ và kiểm tra tính hợp lệ

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ. Nếu hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp sẽ được cấp Giấy chứng đăng ký doanh nghiệp.

Lệ phí thực hiện thủ tục mua lại công ty TNHH một thành viên:

 • Lệ phí thực hiện thủ tục mua lại Công ty TNHH một thành viên trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh là 50.000 đồng (theo Thông tư 47/2019/TT-BTC);
 • Doanh nghiệp được miễn lệ phí nếu nộp hồ sơ qua Cổng thông tin dịch vụ quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Bước 4: Nhận kết quả Đăng ký kinh doanh hoàn thành thủ tục chuyển nhượng công ty

Quý khách hàng sử dụng dịch vụ của Luật Phamlaw sẽ nhận được kết quả trong thời gian 06-08 ngày làm việc đối với thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, 06-10 ngày làm việc đối với thủ tục kê khai thuế thu nhập cá nhân.

NHỮNG LƯU Ý KHI MUA LẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Khi tiến hành mua lại Công ty TNHH một thành viên người nhận chuyển nhượng nên kiểm tra các thông tin của công ty như:

 • Thông tin về tình trạng hoạt động của công ty;
 • Tình trạng sử dụng người lao động, bảo hiểm của người lao động;
 • Thông tin về thuế: Kiểm tra tình hình sử dụng hóa đơn, hóa đơn đầu vào, đầu ra, doanh thu công ty trong quá trình hoạt động, báo cáo tài chính và các chứng từ kế toán khác…;
 • Nghĩa vụ thuế của công ty: Kiểm tra việc hoàn thành nghĩa vụ thuế, báo cáo thuế, các khoản nợ thuế (nếu có), tình hình quyết toán thuế của công ty. Để đảm bảo an toàn người nhận chuyển nhượng nên yêu cầu bên chuyển nhượng thực hiện quyết toán thuế với Cơ quan thuế.

Như vậy, việc mua, bán công ty TNHH 1 thành viên chỉ diễn ra khi chủ sở hữu chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của mình. Trường hợp nếu chuyển nhượng một phần thì công ty phải làm thủ tục thay đổi loại hình doanh nghiệp thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần.

Trên đây là toàn bộ bài viết của Phamlaw về dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật về thủ tục mua, bán công ty TNHH một thành viên. Nếu bạn còn vướng mắc hoặc muốn được hỗ trợ tư vấn về dịch vụ đăng ký doanh nghiệp, vui lòng kết nối đến tổng đài tư vấn của chúng tôi. Hỗ trợ dịch vụ qua các đầu số hotline 097 393 8866 hoặc 091 611 0508.

 

5/5 - (1 bình chọn)