Thông tư liên tịch số 136/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 16 tháng 08 năm 2012

Thông tư liên tịch số 136/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 16 tháng 08 năm 2012 của Bộ Tài chính-Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan Thi hành án dân sự và tổ quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản

Dịch vụ chúng tôi

– đăng ký thành lập công ty

– tư vấn thủ tục giải thể doanh nghiệp

– tư vấn pháp luật miễn phí

– dịch vụ giải thể công ty giá rẻ

– hợp đồng lao động

Rate this post