Bảo hộ chỉ dẫn địa lý

Bảo hộ chỉ dẫn địa lý

Sửa đổi địa chỉ trong Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
Sửa đổi địa chỉ trong Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu Câu hỏi: Tháng 7/2019 vừa qua tôi được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm mỳ gạo của tôi.