Những tài sản bảo đảm đặc biệt trong doanh nghiệp

Những tài sản bảo đảm đặc biệt trong doanh nghiệp

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, tôi có tham khảo các bài viết về tài sản bảo đảm của Quý luật sư trên website Phamlaw. Hiện tại doanh nghiệp tôi cũng có thực hiện một giao dịch cần có tài sản bảo đảm và chúng tôi muốn lấy quyền sử dụng đất làm tài sản bảo đảm. Tuy nhiên doanh nghiệp tôi chưa hiểu rõ về quy định của pháp luật liên quan đến tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất cho lắm. Vậy nên kính mong Quý luật sư tư vấn trường hợp này giúp tôi, bên cạnh đó thì chúng tôi có thể sử dụng quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng làm tài sản bảo đảm được không?

Kính mong được Quý luật sư tư vấn!

Trân trọng cảm ơn.

(Câu hỏi được biên tập từ mail gửi đến Bộ phận tư vấn pháp luật chuyên sâu của Phamlaw)

nhung-tai-san-bao-dam-dac-biet-trong-doanh-nghiep

Những tài sản bảo đảm đặc biệt trong doanh nghiệp

Trả lời: (Câu trả lời chỉ mang tính chất tham khảo)

Kính chào Quý khách, cảm ơn Quý khách đã quan tâm theo dõi và gửi câu hỏi đến cho Bộ phận tư vấn pháp luật chuyên sâu của Phamlaw. Về vướng mắc của Quý khách, chúng tôi xin được đưa ra ý kiến tư vấn qua bài viết dưới đây:

Tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất và quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng

  1. Tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất

Theo quy định tại khoản 3 Điều 318 Bộ luật dân sự 2015 thì: “Trường hợp thế chấp quyền sử dụng đất mà tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sở hữu của bên thế chấp thì tài sản gắn liền với đất cũng thuộc tài sản thế chấp, trừ trường hợp có thỏa thuận khác”. Căn cứ theo quy định của điều luật này thì quyền sử dụng đất của công ty có thể được sử dụng làm tài sản bảo đảm trong một số trường hợp cụ thể phụ thuộc vào hình thức giao đất và cho thuê đất.  Doanh nghiệp sẽ không được thế chấp quyền sử dụng đất trong các trường hợp sau:

  • Doanh nghiệp được giao đất không thu tiền sử dụng đất;
  • Doanh nghiệp được giao đất có thu tiền sử dụng đất nhưng tiền sử dụng đất có nguồn gốc từ Ngân sách Nhà nước;
  • Doanh nghiệp thuê đất trả tiền hàng năm.

Ngược lại, doanh nghiệp được thế chấp quyền sử dụng đất cho tổ chức tín dụng trong các trường hợp:

  • Doanh nghiệp được giao đất có thu tiền sử dụng đất không có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước;
  • Doanh nghiệp thuê đất trả tiền một lần.

Ngoài tổ chức tín dụng tại Việt Nam, công ty không được phép  thế chấp quyền sử dụng đất cho bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào khác.

Đất đai được nhận định là loại tài sản quan trọng nhất của một doanh nghiệp. Theo quy định của pháp luật Việt Nam từ trước đến nay, không có quyền sở hữu tư nhân về đất đai. Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước quản lý. Chính vì vậy, quyền sử dụng đất được coi là quyền tối đa trong quyền sở hữu mà một công ty có thể có đối với đất đai. Quyền sử dụng đất cho phép chủ thể sử dụng đất có các quyền chiếm hữu và sử dụng như người sở hữu tài sản. Tuy nhiên đối với quyền định đoạt thì quyền này của chủ thể sử dụng đất còn hạn chế. Quyền định đoạt của chủ thể sử dụng đất sẽ được xác định phụ thuộc vào quy định của pháp luật đối với từng trường hợp nhất định. Doanh nghiệp có thể nhận giao đất thông qua một quyết định hành chính hay thuê đất thông qua hợp đồng thuê đất từ Nhà nước.

Việc giao đất thường được thực hiện trong một khoảng thời gian dài, có thể tới 50 năm, với một số trường hợp đặc biệt có thể tới 70 năm trên cơ sở có hoặc không có thu tiền sử dụng đất. Nhà nước có thể giao đất không thu tiền đối với một số trường hợp như: dự án phục vụ mục đích công cộng, quốc phòng an ninh hay các trường hợp khác được Nhà nước khuyến khích như nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối. Bên cạnh đó, Nhà nước cũng cho phép doanh nghiệp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm hoặc trả tiền thuê đất một lần. Nhà nước cho thuê đất với mục đích để tổ chức, cá nhân thuê đất tiến hành các hoạt động kinh doanh thương mại và sản xuất. Thời hạn thuê đất sẽ được xác định căn cứ theo thời gian thực hiện hoạt động kinh doanh thương mại và sản xuất của chủ thể thuê đất, ngoài ra thời hạn thuê đất cũng có thể gia hạn theo yêu cầu của tổ chức hoặc cá nhân thuê đất.

Quyền sử dụng đất được sử dụng làm tài sản bảo đảm là một trường hợp đặc biệt. Đây là trường hợp mà bên bảo đảm chỉ có quyền sử dụng mà không có quyền sở hữu đầy đủ đối với đất đai, tuy nhiên quyền sử dụng đất vẫn được phép dùng làm tài sản bảo đảm.

  1. Tài sản bảo đảm là quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng

Quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng có thể bao gồm:

  • Quyền của một bên yêu cầu bên còn lại thanh toán tiền theo hợp đồng (có thể là thanh toán tiền mua hàng hóa hay dịch vụ);
  • Quyền của một bên yêu cầu bên còn lại thực hiện nghĩa vụ đối với mình (có thể là thực hiện nghĩa vụ giao hàng hóa hoặc dịch vụ)

Trên thực tế, việc thế chấp quyền của một bên yêu cầu bên kia thực hiện nghĩa vụ đối với mình (ngoài nghĩa vụ thanh toán tiền) là một vấn đề gây nhiều tranh cãi với các ý kiến trái chiều. Để được coi là quyền tài sản và có thể thế chấp, quyền của một bên buộc bên kia phải thực hiện nghĩa vụ phải có trị giá bằng tiền. Quyền của một bên buộc bên kia phải thực hiện nghĩa vụ không được coi là quyền tài sản và không thể dùng làm tài sản bảo đảm nếu không có giá trị bằng tiền. Tuy nhiên trên thực tế thì phần lớn giá trị bằng tiền của quyền một bên buộc bên còn lại phải thực hiện nghĩa vụ không dễ xác định, thậm chí là không thể xác định.

Việc chuyển nhượng quyền theo hợp đồng cơ bản chỉ cần thông báo cho bên có nghĩa vụ, trừ trường hợp hợp đồng phát sinh quyền theo hợp đồng có quy định khác. Việc xác lập và xử lý giao dịch bảo đảm liên quan đến quyền theo hợp đồng cần thông báo hoặc đáp ứng các quy định như đã đề cập ở trên.

Trên đây là ý kiến tư vấn của Phamlaw về thắc mắc của Quý khách liên quan đến Những tài sản bảo đảm đặc biệt trong doanh nghiệp. Nếu Quý khách còn có vướng mắc hay muốn biết thêm thông tin về các thủ tục hành chính như thành lập doanh nghiệp, thay đổi thông tịn đăng ký kinh doanh, giải thể doanh nghiệp,… xin vui lòng liên hệ với Tổng đài Bộ phận tư vấn pháp luật và thủ tục hành chính của Phamlaw, số hotline 1900. Để sử dụng dịch vụ, Quý khách vui lòng kết nối tới Số hotline: 0973938866, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Xem thêm:

 

Rate this post