Thông tư số 37/2011/TT-BKHCN ngày 27 tháng 12 năm 2011

Thông tư số 37/2011/TT-BKHCN ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 97/2010/NĐ-CP ngàu 21/9/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Tải văn bản tại đây

Rate this post