Luật HN và GĐ

Luật HN và GĐ

Hôn nhân là gì?
Hôn nhân theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình hiện hành Hôn nhân là gì? Hôn nhân là quan hệ giữa vợ và chồng sau khi kết hôn. Đây là một khái niệm đã được quy định rõ
Nghị định Số: 24/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 03 năm 2013
Nghị định 24/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài Tải văn bản tại đây  
Nghị quyết Số: 01/2003/NQ-HĐTP ngày 16 tháng 4 năm 2003
Nghị quyết 01/2003/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết một số loại tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình do Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao ban hành
Nghị quyết Số: 02/2000/NQ-HĐTP ngày 23 tháng 12 năm 2000
Nghị quyết 02/2000/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 do Hội đồng Thẩm phán – Toà án nhân dân tối cao ban hành Tải văn bản tại
Nghị quyết Số: 35/2000/NQ-QH10 ngày 09 tháng 6 năm 2000
Nghị quyết số 35/2000/NQ-QH10 về việc thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình do Quốc hội ban hành Tải văn bản tại đây
Luật Hôn nhân và gia đình Số: 22/2000/QH10 ngày 09 tháng 6 năm 2000
Luật Hôn nhân và gia đình Số: 22/2000/QH10 ngày 09 tháng 6 năm 2000 Tải văn bản tại đây