Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2007

Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Bộ Xây dựng về việc ban hành chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành giao dịch bất động sản

Tải văn bản tại đây

Rate this post