Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28 tháng 9 năm 2006

Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28 tháng 9 năm 2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Tải văn bản tại đây

Rate this post