Thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên được rút vốn trong trường hợp nào?

Tóm tắt câu hỏi: Thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên được rút vốn trong trường hợp nào?
Tôi là thành viên của một công ty TNHH hai thành viên trở lên có tỷ lệ vốn góp là 30%. Tuy nhiên, do hiện nay tôi đang muốn rút phần vốn góp ra để hoạt động kinh doanh riêng thì xin hỏi theo quy định của pháp luật, tôi có thể rút vốn bằng cách nào?
Trả lời:
Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về hộp thư tư vấn của Phamlaw. Về vấn đề của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau:
Theo quy định tại khoản 2 Điều 51, Điều 52, Điều 53, Điều 54 và Điều 68 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định về nghĩa vụ của thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên thì thành viên không được rút vốn đã góp ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp:
– Thứ nhất, yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp: Bạn có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, nếu bạn đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết của Hội đồng thành viên về vấn đề sau đây:
• Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên;
• Tổ chức lại công ty;
• Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.
Trường hợp công ty không mua lại phần vốn góp theo quy định tại khoản 2 Điều này thì bạn có quyền tự do chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc người khác không phải là thành viên.
– Thứ hai, chuyển nhượng phần vốn góp: Đối với trường hợp này, bạn phải chào bán phần vốn góp của mình cho các thành viên còn lại trong công ty theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng một điều kiện. Chỉ khi các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày bạn chào bán thì bạn mới được chuyển nhượng cho người khác phần vốn góp của mình với cùng điều kiện đã chào bán đối với các thành viên còn lại của công ty.
– Thứ ba, rút vốn bằng cách thức trả nợ hoặc tặng cho vốn : Đối với trường hợp tặng cho phần vốn góp thì nếu người được tặng cho là vợ, chồng, cha, mẹ, con, người có quan hệ họ hàng đến hàng thừa kế thứ ba của bạn thì người đó đương nhiên là thành viên của công ty còn nếu người được tặng cho là người khác thì người đó chỉ trở thành thành viên của công ty khi được Hội đồng thành viên chấp thuận.

Thanh Vien Cong Ty Tnhh Hai Thanh Vien Tro Len Duoc Rut Von Trong Truong Hop Nao
Thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên được rút vốn trong trường hợp nào?

Đối với trường hợp bạn sử dụng phần vốn góp để trả nợ thì người nhận thanh toán có quyền sử dụng phần vốn góp đó theo một trong hai hình thức sau đây: Trở thành thành viên của công ty nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận; Chào bán và chuyển nhượng phần vốn góp đó theo quy định tại Điều 53 của Luật doanh nghiệp 2014.
– Thứ tư, được công ty hoàn trả một phần vốn góp: Đối với trường hợp này thì bạn sẽ chỉ được công ty hoàn trả một phần vốn góp theo tỷ lệ vốn góp của bạn trong vốn điều lệ của công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho bạn.
Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn có liên quan đến việc”Thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên được rút vốn trong trường hợp nào?” Nếu bạn còn điều gì thắc mắc muốn được tư vấn thêm hoặc cần chúng tôi thực hiện các thủ tục pháp lý, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoai 0973938866 hoặc qua tổng đài 19006284.
Xin trân trọng cảm ơn!