Thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty TNHH 2 thành viên

Công ty tôi là công ty TNHH hai thành viên. Nay muốn thành lập một văn phòng đại diện thì thủ tục tiến hành như thế nào. Xin luật sư tư vấn giúp.
Cảm ơn Luật sư!

thanh-lap-van-pgong-dai-dien-cty-tnhh

Trả lời: (mang tính chất tham khảo)
Trường hợp của bạn, Luật sư của Phạm Law xin được tư vấn như sau:

1. Cơ sở pháp lý
Bạn có thể tham khảo các văn bản sau để thực hiện thủ tục thành lập văn phòng đại diện của công ty TNHH 2 thành viên trở lên:
– Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005
– Nghị định số 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
– Thông tư 01/2013/TT-BKH hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh.
– Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29 tháng 7 năm 2008 về hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp.

2. Thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty TNHH 2 thành viên

2.1. Về hồ sơ

Bạn cần chuẩn bị hồ sơ gồm các giấy tờ sau:
– Thứ nhất, thông báo lập văn phòng đại diện. Nội dung thông báo gồm:
+) Mã số doanh nghiệp;
+) Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
+) Tên chi nhánh, văn phòng đại diện dự định thành lập;
+) Địa chỉ trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện;
+) Nội dung, phạm vi hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện;
+) Họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp của người đứng đầu văn phòng đại diện;
+) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
– Quyết định bằng văn bản của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện
– Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;
– Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện;
– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện;

2.2. Về trình tự, thủ tục

Công ty tiến hành nộp hồ sơ tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt văn phòng đại diện.
Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nhập thông tin vào Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia để yêu cầu mã số văn phòng đại diện, sau đó cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện, hoặc ghi bổ sung địa điểm kinh doanh vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp.
Trường hợp doanh nghiệp lập văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để bổ sung vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Trên đây là câu trả lời của Phạm Law đôí với trường hợp của bạn, nếu còn vướng mắc bạn vui lòng kết nối đến Phạm Law để được hỗ trợ tư vấn
Trân trọng

Các dịch vụ của Phamlaw:

th tc gii th doanh nghip

dch v gii th công ty

–  th tc thành lp công ty

Rate this post