Trông đất thuê có được coi là hoạt động thương mại?

Email: zalonguyen77@…

Các luật sư cho tôi hỏi, Tôi có thỏa thuận trông coi một lô đất của một doanh nghiệp và doanh nghiệp thanh toán tiền vào hàng tháng. Trường hợp này có thuộc đối tượng không phải đăng ký kinh doanh theo Nghị định số 39/2007/NĐ-CP không?

Xin chân thành cám ơn các luật sư rất nhiều và chúc các luật sư sức khỏe, an khang!

Với câu hỏi của bạn Phamlaw xin được trả lời như sau (câu trả lời chỉ mang tính tham khảo):

Hoạt động thương mại là việc thực hiện một hay nhiều hành vi thương mại của thương nhận, bao gồm việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thương mại và các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm mục đích lợi nhuận hoặc nhằm thực hiện các chính sách kinh tế – xã hội.

Cá nhân hoạt động th­ương mại là cá nhân tự mình hàng ngày thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các hoạt động đ­ược pháp luật cho phép về mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác như­ng không thuộc đối t­ượng phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh và không gọi là “th­ương nhân” theo quy định của Luật Thương mại.

Việc bạn nhận trông coi một lô đất của một doanh nghiệp và có thù lao thực chất giữa bạn và doanh nghiệp đó đã phát sinh hợp đồng dân sự. Hợp đồng thuê người trông coi thửa đất giữa bạn và doanh nghiệp có đối tượng là công việc phải thực hiện. Đây không phải là hoạt động thương mại do đó không phải là trường hợp phải đăng ký kinh doanh.

Trên đây là câu trả lời của Phamlaw đối với trường hợp của bạn, nếu còn vướng mắc bạn có thể kết nối trực tiếp đến Phamlaw, chúng tôi rất sẵn lòng để giải đáp mọi vướng mắc của bạn.

Rate this post