Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 06 năm 2006

Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 06 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện

Tải văn bản tại đây

Rate this post