Việt Nam tham dự cuộc họp bộ trưởng quốc phòng ASEAN tại Lào

Một phái đoàn của Quân đội (VPA) nhân dân Việt Nam do  ông Tổng Đỗ Bá Tỵ – Trưởng Bộ Tổng Tham mưu, đang theo học các tham mưu trưởng ASEAN lần thứ 13 của Lực lượng Quốc phòng họp không chính thức (ACDFIM-13) tại Lào theo lời mời Trung Tướng Suvon Luongbunmi – trưởng Bộ Tổng Tham mưu quân đội nhân dân Lào.

Việt Nam tham dự cuộc họp bộ trưởng quốc phòng ASEAN tại Lào

 

Trong sự kiện này, đoàn Việt Nam tiếp tục chứng vai trò và vị thế của đất nước ở cấp khu vực và quốc tế thông qua các diễn đàn đa quốc gia về quốc phòng, và khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn đa dạng hóa các chính sách, tích cực và có trách nhiệm trong quá trình hội nhập quốc tế.

Việc tham gia vào sự kiện này chứng tỏ mong muốn quân đội nhân dân Việt Nam muốn thúc đẩy mối quan hệ với quân đội của các nước thành viên ASEAN khác. Điều đó khẳng định sự nỗ lực chung để duy trì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực, với mục tiêu hướng tới thực hiện mục tiêu của Cộng đồng An ninh Chính trị ASEAN. Nó cũng cho thấy sự ủng hộ của Việt Nam đối với nước chủ nhà trong vai trò là Chủ tịch ASEAN trong năm 2016.

Cuộc họp an ninh quốc phòng của tổng tham mưu trưởng các nước ASEAN sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 15.

Xem thêm:

Dịch vụ quyết toán thuế

Thủ tục làm visa

Rate this post