Mẫu điều lệ công ty TNHH MTV 2022

Mẫu điều lệ công ty TNHH MTV 2022

Công ty trách nhiệm hữu hạn là một trong những loại hình công ty phổ biến và được khá nhiều doanh nghiệp lựa chọn làm loại hình cho công ty mình. Để doanh nghiệp nói chung và công ty TNHH một thành viên nói riêng có thể vận hành và phát triển một cách hiệu quả tối ưu nhất, không thể không có sự góp mặt của điều lệ công ty.

Để hiểu rõ hơn về điều lệ công ty TNHH 1 thành viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và luật khác có liên quan. Dưới đây, Luật Phamlaw sẽ hướng dẫn cụ thể theo quy định pháp luật mới nhất về điều lệ công ty TNHH 1 thành viên để quý khách hàng có thể tham khảo.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Luật doanh nghiệp 2020

Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

Các văn bản pháp luật khác có liên quan (Luật Ngân hàng, Luật các tổ chức tín dụng, Luật du lịch, Luật kinh doanh bảo hiểm,…).

NỘI DUNG TƯ VẤN

1. Điều lệ công ty TNHH 1 thành viên là gì?

Công ty TNHH 1 thành viên là loại hình doanh nghiệp được các nhà đầu tư ưa chuộng bởi sự phù hợp với các nhà đầu tư có quy mô nhỏ và vừa, mong muốn toàn quyền chủ động trong các quyết định đối với công ty, đồng thời hưởng chế độ trách nhiệm hữu hạn. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên là bản thỏa thuận giữa những người chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên với nhau, là sự cam kết, ràng buộc các thành viên trong công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên đó theo một luật lệ chung, được soạn thảo căn cứ trên những khuôn mẫu chung của pháp luật.

Điều lệ công ty là một trong những văn bản quan trọng nhất trong việc quản lý doanh nghiệp. Vai trò của điều lệ đối với hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bao gồm:

Thứ nhất,  Điều lệ công ty quy định những vấn đề quan trọng trong hoạt động doanh nghiệp như: Cơ cấu tổ chức, thể thức thông qua quyết định, nghị quyết của công ty; Nguyên tắc phân chia lợi nhuận; Giải quyết tranh chấp nội bộ. Điều lệ công ty cũng là một trong những căn cứ quan trọng để giải quyết những tranh chấp nội bộ công ty. Vì Điều lệ công ty được soạn thảo căn cứ vào sự thống nhất ý chí của các đồng sở hữu do đó có giá trị áp dụng cao, xuyên suốt trong mọi hoạt động của công ty. Hầu hết trong các hoạt động của công ty và các tranh chấp phát sinh thì những quy định của Điều lệ công ty sẽ được ưu tiên áp dụng nếu nội dung đó của Điều lệ không trái với quy định của pháp luật.

Thứ hai, Điều lệ công ty xây dựng cơ chế hoạt động cho doanh nghiệp. Điều lệ công ty sẽ quy định cơ cấu tổ chức, quản lý của công ty để từ đó công ty có được hệ thống tổ chức chặt chẽ, có sự phân quyền rõ ràng sẽ khiến cho hoạt động của công ty thuận lợi và hiệu quả hơn rất nhiều. Những nội dung được quy định trong Điều lệ công ty sẽ tạo ra cơ chế vận hành, quản lý công ty, các thành viên của công ty theo đó phải tuân thủ, chấp hành nghiêm chỉnh những quy định của Điều lệ công ty, thúc đẩy sự hoạt động ổn định và phát triển cho công ty.

Thứ ba, Bản điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đảm bảo quyền được tham gia cho các nhà đầu tư vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp thông qua những quy định về quyền bỏ phiếu, dự họp hội đồng thành viên, bầu các vị lãnh đạo trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

2. Quy định về điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên theo Luật doanh nghiệp 2020

Luật doanh nghiệp 2020 có quy định cụ thể về nội dung của điều lệ công ty. Cụ thể tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp. Điều luật quy định cụ thể các nội dung cần phải có trong bản điều lệ của các loại hình công ty khác nhau.

Đối với công ty TNHH 1 thành viên, bản điều lệ chuẩn mẫu bao gồm các nội dung sau đây:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có);
 • Ngành, nghề kinh doanh;
 • Vốn điều lệ;
 • Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch của chủ sở hữu công ty;
 • Cơ cấu tổ chức quản lý;
 • Số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; phân chia quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật;
 • Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;
 • Căn cứ và phương pháp xác định tiền lương, thù lao, thưởng của người quản lý và Kiểm soát viên;
 • Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;
 • Trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;
 • Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Lưu ý:

 • Điều lệ công ty khi đăng ký doanh nghiệp phải bao gồm họ, tên và chữ ký của Chủ sở hữu công ty là cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu công ty là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
 • Một bản điều lệ công ty chuẩn cần có đầy đủ các nội dung nói trên. Dựa trên những nội dung bắt buộc, điều lệ công ty sẽ quy định rõ ràng, cụ thể hơn. Bên cạnh đó, bản điều lệ sẽ có thêm những điều khoản tùy ghi phù hợp với từng doanh nghiệp. Những điều khoản tùy nghi không được trái với quy định của pháp luật doanh nghiệp.

3. Những lưu ý khi soạn thảo điều lệ công ty TNHH 1 thành viên

Khi soạn thảo điều lệ cần phải lưu ý những vấn đề sau:

 • Điều lệ phải đảm bảo có đầy đủ nội dung chủ yếu theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, không được trái với các quy định của pháp luật doanh nghiệp và pháp luật có liên quan như Luật Doanh nghiệp, Bộ luật dân sự, Luật Thương mại, pháp luật về thuế và kế toán.,….
 • Khi soạn thảo Điều lệ phải dựa trên nguyên tắc tự nguyện, thỏa thuận, Điều lệ là một hợp đồng nhiều bên, quy định quyền và nghĩa vụ của các bên, các chủ sở hữu công ty, quy định về việc tổ chức, quản lý và hoạt động của doanh nghiệp.
 • Điều lệ là văn bản gắn bó xuyên suốt trong quá trình hoạt động của công ty. Chính vì vậy, khi có bất cứ sự thay đổi nào của công ty dẫn đến sự thay đổi về nội dung trong Điều lệ công ty thì doanh nghiệp đều phải tiến hành họp bàn và chỉnh sửa lại nội dung điều lệ công ty cho phù hợp với nội dung thay đổi trên thực tế.
 • Khi đăng ký Điều lệ công ty phải bao gồm họ, tên và chữ ký của Chủ sở hữu công ty là cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu công ty là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

4. Mẫu điều lệ công ty TNHH 1 thành viên

Bạn có thể tham khảo và tải mẫu điều lệ công ty TNHH 1 thành viên tại đây:

Hy vọng những chia sẻ trên đây sẽ hữu ích với bạn. Nếu bạn còn vướng mắc hoặc muốn được hỗ trợ tư vấn thực hiện dịch vụ doanh nghiệp, vui lòng liên hệ Luật Phamlaw qua các đầu số hotline 097 393 8866 hoặc 091 611 0508 để được hỗ trợ nhanh nhất.

5/5 - (1 bình chọn)