Thủ tục thay đổi Giám đốc trong công ty cổ phần

Thủ tục thay đổi Giám đốc trong công ty cổ phần

Giám đốc doanh nghiệp là người có ảnh hưởng quyết định đên sự thành bại của doanh nghiệp. Theo điều tra của Bộ khoa học – công nghệ và môi trường, có 4.584 doanh nghiệp nhà nước kinh doanh thua lỗ, trong đó có 2630 doanh nghiệp thua lỗ do giám đốc không có trình độ gây nên. Nếu Giám đốc không có năng lực doanh nghiệp cần phải thay đổi người khác để việc quản lý được hiệu quả. Vậy Thủ tục thay đổi Giám đốc trong công ty cổ phần gồm những nội dung gì? Kính mời quý khách hàng theo dõi bài viêt dưới đây của Luật Phamlaw.

1. Giám đốc công ty cổ phần là gì?

Giám đốc công ty cổ phần là người trực tiếp điều hành các hoạt động kinh doanh của công ty, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước hội đồng quản trị của công ty.

Đây là một chức danh có vai trò rất quan trọng trong hệ thống tổ chức quản lý của công ty cổ phần do hội đồng quản trị công ty bổ nhiệm. Giám đốc của công ty cổ phần có thể là thành viên của hội đồng quản trị hoặc cũng có thể là một người khác do hội đồng quản trị thuê.

Đối với công ty cổ phần hình thức công ty có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Các điều lệ trong công ty cổ phẩn có quy định cụ thể về số lượng, chức danh cùng quyền cũng như nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 162 Luật Doanh nghiệp 2020 thì Giám đốc công ty cổ phần làm việc theo nhiệm kỳ và một nhiệm kỳ không quá 05 năm. Tùy theo quyết định của hội đồng quản trị mà Giám đốc công ty cổ phần có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không giới hạn.

2. Quyền và nghĩa vụ của Giám đốc trong công ty cổ phần

Giám đốc của công ty cổ phần có quyền và nghĩa vụ như sau:

– Tổ chức việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên;

– Có quyền quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty cổ phần;

– Tổ chức việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;

– Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

– Ký kết các hợp đồng nhân danh công ty cổ phần;

– Kiến nghị về các phương án cơ cấu tổ chức của công ty;

– Trình báo cáo tài chính hằng năm;

– Kiến nghị những phương án sử dụng và phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

– Thực hiện việc tuyển dụng lao động;

–  Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ công ty;

– Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý trong công ty, trừ chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên;…

Ngoài ra giám đốc công ty cổ phần còn thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, theo Điều lệ của công ty.

Như vậy có thể thấy được rằng nếu như trong trường hợp giám đốc không thực hiện được tốt vai trò của mình thì việc thực hiện thủ tục thay đổi giám đốc công ty cổ phần là rất cần thiết đối với sự phát triển của một công ty.

3. Hồ sơ cần có để thay đổi Giám đốc công ty cổ phần đồng thời là người đại diện theo pháp luật

Căn cứ theo Điều 50 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì hồ sơ gồm:

– Thông báo về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật (giám đốc/tổng giám đốc) công ty

– Bản sao chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân còn thời hạn sử dụng, hộ chiếu vẫn còn thời hạn hoặc giấy chứng thực thông tin pháp lý của giám đốc mới trong công ty;

– Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp đại hội đồng Cổ đông công ty về việc thay đổi Giám đốc công ty;

– Thông báo thay đổi thông tin đăng kí thuế;

– Văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục thay đổi giám đốc công ty trong trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục này.

Theo quy định của pháp luật hiện hành giám đốc của công ty cổ phần không bắt buộc phải là thành viên trong công ty. Do đó giám đốc công ty có thể là người được doanh nghiệp thuê về để thực hiện việc quản lý công ty. Vì vậy trong trường hợp này khi chuẩn bị hồ sơ thì cần phải có thêm hợp đồng lao động với giám đốc công ty để đảm bảo tuân theo đúng quy định của pháp luật lao động.

4. Trình tự thay đổi giám đốc công ty cổ phần

Công ty cổ phần khi thay đổi giám đốc công ty thì sẽ thực hiện theo trình tự như sau:

Bước 1: Lựa chọn được người sẽ là giám đốc mới của công ty. Việc quyết định này sẽ do hội đồng quản trị của công ty bổ nhiệm.

Bước 2: Nộp hồ sơ đến Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính và một bộ hồ sơ lưu tại văn phòng của công ty.

Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ

 Sau khi nhận được hồ sơ thì có cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận xem xét và giải quyết hồ sơ trong thời gian là 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì sẽ yêu cầu sửa đổi bổ sung, trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì sẽ trả lại hồ sơ có văn bản nêu rõ lý do.

Bước 4: Khi thẩm định và xác định hồ sơ thay đổi giám đốc công ty cổ phần là hợp lệ thì cơ quan đăng ký sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận thông tin người đại diện theo pháp luật mới của công ty cổ phần trên giấy đăng ký kinh doanh.

5. Thay đổi giám đốc không phải người đại diện theo pháp luật của CTCP

Đối với trường hợp giám đốc không đồng thời là người đại diện theo pháp luật thì thủ tục thay đổi khá đơn giản. Sau khi doanh nghiệp thông qua việc bổ nhiệm giám đốc, doanh nghiệp chỉ cần thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế tại Phòng đăng ký kinh doanh. Cơ quan này sẽ tự cập nhật và chuyển đổi thông tin Giám đốc trên Tổng cục thuế.

Trên đây là bài viết về Thủ tục thay đổi Giám đốc trong công ty cổ phần? Nếu bạn còn vướng mắc hoặc muốn được hỗ trợ tư vấn, vui lòng kết nối đến tổng đài tư vấn của chúng tôi. Hỗ trợ dịch vụ qua các đầu số hotline 097 393 8866 hoặc 091 611 0508.

Xem thêm:

5/5 - (1 bình chọn)