Hồ sơ thay đổi giấy phép hộ kinh doanh cá thể

Hồ sơ thay đổi giấy phép hộ kinh doanh cá thể

Trong quá trình hoạt động, hộ kinh doanh có thể có một số thay đổi, bổ sung thông tin liên quan đến tên, chủ sở hữu, ngành nghề kinh doanh, địa chỉ kinh doanh. Những thông tin cần thay đổi trên giấy phép hộ kinh doanh cần phải thực hiện thủ tục thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được cấp lại giấy phép kinh doanh mới. Để hiểu rõ hơn về hồ sơ thay đổi giấy phép hộ kinh doanh cá thể, dưới đây Luật Phamlaw sẽ hướng dẫn cho Quý khách hàng theo quy định pháp luật mới nhất.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Luật doanh nghiệp 2020

Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

Các văn bản pháp luật khác có liên quan (Luật Ngân hàng, Luật các tổ chức tín dụng, Luật du lịch, Luật kinh doanh bảo hiểm,…).

NỘI DUNG TƯ VẤN

1. Hộ kinh doanh cá thể là gì?

Theo quy định tại điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, định nghĩa về hộ kinh doanh cá thể như sau: Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ. Trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh thì ủy quyền cho một thành viên làm đại diện hộ kinh doanh. Cá nhân đăng ký hộ kinh doanh, người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh là chủ hộ kinh doanh.

Cá nhân, thành viên hộ gia đình là công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ có quyền thành lập hộ kinh doanh và có nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.

2. Những trường hợp cần thay đổi giấy phép hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh cá thể là hình thức kinh doanh phù hợp với những cá nhân muốn kinh doanh với quy mô nhỏ, lẻ; với ưu điểm là thủ tục thành lập đơn giản, các thủ tục thuế sau khi thành lập cũng dễ dàng hơn so với thủ tục thành lập công ty rất nhiều. Và trong quá trình hộ kinh doanh hoạt động đôi khi sẽ những thay đổi thông tin thì để đúng với quy định pháp luật bắt buộc phải thực hiện thủ tục thay đổi giấy phép hộ kinh doanh cá thể. Dưới đây, Luật Phamlaw sẽ chỉ ra các trường hợp cần thay đổi giấy phép hộ kinh doanh, bao gồm:

  • Thay đổi tên hộ kinh doanh.
  • Thay đổi địa điểm kinh doanh.
  • Bổ sung thông tin số điện thoại, fax, email, website…
  • Bổ sung thay đổi ngành nghề kinh doanh.
  • Thay đổi vốn kinh doanh.
  • Thay đổi thông tin cá nhân của chủ hộ kinh doanh trên giấy phép
  • Thủ tục thay đổi người đại diện hộ kinh doanh
  • Thay đổi chủ hộ kinh doanh cá thể
  • Chuyển đổi hộ kinh doanh thành công ty

3. Thủ tục đăng ký thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Thủ tục đăng ký thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh gồm các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có sự thay đổi thì chủ hộ kinh doanh phải chuẩn bị 01 bộ hồ sơ

Trường hợp 1: Khi thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, trừ các trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 90 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, hộ kinh doanh gửi hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký.

Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh do chủ hộ kinh doanh ký;

– Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

Trường hợp 2: Trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh thì hộ kinh doanh gửi hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký.

Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

– Thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh do chủ hộ kinh doanh cũ và chủ hộ kinh doanh mới ký hoặc do chủ hộ kinh doanh mới ký trong trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh do thừa kế;

– Hợp đồng mua bán hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc mua bán trong trường hợp bán hộ kinh doanh; hợp đồng tặng cho đối với trường hợp tặng cho hộ kinh doanh; bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh do thừa kế;

– Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thay đổi chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

– Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

Lưu ý: Sau khi bán, tặng cho, thừa kế hộ kinh doanh, hộ kinh doanh vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của hộ kinh doanh phát sinh trong thời gian trước ngày chuyển giao hộ kinh doanh, trừ trường hợp hộ kinh doanh, người mua, người được tặng cho, người thừa kế và chủ nợ của hộ kinh doanh có thỏa thuận khác.

Trường hợp 3: Trường hợp hộ kinh doanh chuyển địa chỉ trụ sở sang quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác nơi hộ kinh doanh đã đăng ký, hộ kinh doanh gửi hồ sơ thông báo thay đổi địa chỉ đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi dự định đặt trụ sở mới.

Hồ sơ phải có bản sao các giấy tờ sau đây:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh do chủ hộ kinh doanh ký;

– Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

–  Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Bước 3: Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ

Khi tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Bước 4: Trả kết quả

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp hộ kinh doanh đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt địa chỉ mới phải thông báo đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi trước đây hộ kinh doanh đã đăng ký.

Khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới trong trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh phải nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cũ.

4. Một số lưu ý khi muốn thay đổi giấy phép hộ kinh doanh

Do tình chất, đặc điểm của hộ kinh doanh khác với doanh nghiệp cho nên khi thực hiện thay đổi giấy phép hộ kinh doanh phải lưu ý trong một số trường hợp thay đổi thông tin như sau:

4.1. Thay đổi thông tin cá nhân chủ hộ kinh doanh trên giấy phép.

Chủ hộ kinh doanh có thể sử dụng một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân như chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu khi đăng ký thành lập hộ kinh doanh và sẽ thể hiện trên giấy phép.

Cho nên khi thay đổi thông tin của giấy tờ chứng thực cá nhân đã đăng ký hoặc chủ hộ kinh doanh muốn thay đổi một giấy tờ chứng thực cá nhân khác ví dụ như từ chứng minh nhân dân đổi sang căn cước công dân thì trong hồ sơ phải có bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân mới.

Lưu ý là một cá nhân chỉ có quyền thành lập hộ kinh doanh, tạm ngưng hoạt động hộ kinh doanh hoặc giải thể hộ kinh doanh nhưng không được quyền chuyển nhượng hộ kinh doanh cho người khác.

4.2. Thay đổi tên hộ kinh doanh

Khi thay đổi tên hộ kinh doanh vào thời điểm nộp hồ sơ chuyên viên tiếp nhận hồ sơ thường sẽ kiểm tra tên mới của hộ kinh doanh có trùng với hộ kinh doanh khác đã đăng ký, có đúng quy định về cách đặt tên hộ kinh doanh hay không. Nếu có bắt buộc phải sửa lại hoặc đặt tên khác.

4.3. Thay đổi địa điểm kinh doanh

Hộ kinh doanh chỉ được thay đổi địa điểm kinh doanh trong cùng quận, huyện. Nếu muốn chuyển địa điểm kinh doanh sang quận, huyện khác thuộc cùng một tỉnh, thành phố hay chuyển sang tỉnh, thành phố khác thì phải làm thủ tục giải thể hộ kinh doanh ở địa chỉ cũ và đăng ký thành lập hộ kinh doanh mới ở địa chỉ mới.

Ngoài ra một địa điểm chỉ được đăng ký duy nhất một hộ kinh doanh và không được phép đăng ký hộ kinh doanh ở chung cư.

4.4 Thay đổi, bổ sung ngành , nghề kinh doanh.

Theo quy định có thể đăng ký tất cả các ngành, nghề kinh doanh mà pháp luật không cấm hoặc với các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thì sau khi có giấy phép hộ kinh doanh phải đáp ứng đủ điều kiện mới được thực hiện hoạt động kinh doanh.

Tuy nhiên do tình hình điều kiện kinh tế xã hội mà Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ không cấp giấy phép hộ kinh doanh đối với một số trường hợp như hoạt động trong lĩnh vực xây dựng như nhà thầu, thiết kế, thi công công trình xây dựng hoặc đối với các ngành nghề sản xuất có chất thải, gây tiếng ồn; các ngành, nghề có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, cháy nổ đăng ký hoạt động ở khu vực dân cư đông đúc.

Trên đây là toàn bộ những vấn đề bạn cần biết về hồ sơ thay đổi giấy phép hộ kinh doanh cá thể. Nếu như bạn cần thực hiện dịch vụ làm các thủ tục thay đổi giấy phép hộ kinh doanh cá thể, vui lòng liên hệ Luật Phamlaw qua các đầu số hotline 097 393 8866 hoặc 091 611 0508 để được hỗ trợ nhanh nhất. Luật Phamlaw cam kết tư vấn và thực hiện thủ tục thay đổi giấy phép hộ kinh doanh cá thể trong thời gian sớm nhất với mức chi phí hợp lý nhất.

5/5 - (1 bình chọn)