Thủ tục đăng ký đối với đất được giao để quản lý

Thủ tục đăng ký đối với đất được giao để quản lý

Câu hỏi: Xin chào Luật sư,

Hiện tại chú tôi đang là trưởng thôn, và được Nhà nước giao quản lý đất tại địa phương. Vậy xin hỏi Luật sư, chú tôi phải thực hiện những nghĩa vụ nào theo quy định của Luật đất đai? Tôi xin cảm ơn.

(Câu hỏi được biên tập từ mail gửi đến Bộ phận tư vấn của Phamlaw)

Thủ tục đăng ký đối với đất được giao để quản lý

Trả lời: (Câu trả lời chỉ mang tính chất tham khảo)

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Phamlaw.

Hiện nay, tại một số địa phương, Nhà nước thực hiện giao đất cho các tổ chức, cộng đồng dân cư quản lý và chịu trách nhiệm về việc sử dụng diện tích đất đó. Khi được Nhà nước giao đất, người được giao đất quản lý phải thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và phải làm thủ tục đăng ký đất đai lần đầu. Với trường hợp của bạn, Phamlaw xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Thứ nhất, quy định về việc Nhà nước giao đất để quản lý

Điều 7 Luật đất đai 2013 chỉ rõ những đối tượng nào phải chịu trách nhiệm trước Nhà nước về việc sử dụng đất. Trong đó, tại khoản 3 quy định: “Người đại diện cho cộng đồng dân cư là trưởng thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố hoặc người được cộng đồng dân cư thỏa thuận cử ra đối với việc sử dụng đất đã giao, công nhận cho cộng đồng dân cư.”

Như vậy, căn cứ vào quy định trên, thì việc chú của bạn được giao quản lý đất thuộc trường hợp đại diện cho cộng đồng dân cư thực hiện quản lý đất. Chú của bạn phải thực hiện việc quản lý đất một cách hiệu quả; không được thực hiện các hành vi pháp luật không cho phép. Ngoài ra, trong trường hợp được giao đất để quản lý, người đại diện công đồng dân cư phải thực hiện việc đăng ký đất đai. Cụ  thể, theo khoản 1 điều 95 Luật đất đai 2013: “1. Đăng ký đất đai là bắt buộc đối với người sử dụng đất và người được giao đất để quản lý; đăng ký quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thực hiện theo yêu cầu của chủ sở hữu.”

Thứ hai, trình tự, thủ tục thực hiện đăng ký đất đai

Khi Nhà nước giao đất cho công đồng dân cư và được quản lý bởi người đại diện của cộng đồng, người đại diện cộng đồng dân cư cần thực hiện việc đăng ký đất đai. Trình tự, thủ tục thực hiện việc đăng ký như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

  • Đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04/ĐK ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính;
  • Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc giao đất để quản lý (nếu có);
  • Sơ đồ hoặc trích đo địa chính thửa đất, khu đất được giao quản lý (nếu có).

Bước 2: Nộp hồ sơ

Hồ sơ được nộp tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định cụ thể của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, hồ sơ có thể được nộp tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

Khi nhận được hồ sơ, cán bộ tiếp nhận kiểm tra xem hồ sơ đã hợp lệ hay chưa. Nếu hồ sơ đã hợp lệ, cán bộ tiếp nhận trả giấy biên nhận cho người thực hiện thủ tục hành chính. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, cán bộ tiếp nhận có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định của pháp luật.

Bước 3: Giải quyết hồ sơ

Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

  • Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất ở nơi chưa có bản đồ địa chính hoặc đã có bản đồ địa chính nhưng hiện trạng ranh giới sử dụng đất đã thay đổi hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp (nếu có);
  • Cập nhật thông tin thửa đất, đăng ký vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có).

Hồ sơ được giải quyết trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đối với những vùng miền núi, hải đao, vùng sâu vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện được tính thêm 15 ngày.

Bước 4: Trả kết quả.

  • Căn cứ pháp lý

– Luật Đất đai năm 2013;

– Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai 2013;

– Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính.

Trên đây là những quan điểm của PHAMLAW về Thủ tục đăng ký đối với đất được giao để quản lý. Nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc hay cần thêm thông tin chi tiết, xin hãy liên hệ với bộ phận tư vấn thủ tục hành chính 1900 của PHAMLAW. Để được tư vấn các dịch vụ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chuyển mục đích sử dụng đất…, Quý khách hàng vui lòng kết nối tới số hotline: 097 393 8866, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ./

Xem thêm:

 

Rate this post