Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH MTV

Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH MTV

Khi muốn thành lập doanh nghiệp, chúng ta phải thực hiện thủ tục, nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp và Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp là tài liệu bắt buộc phải có trong đó. Sau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp thành công sẽ được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trên đó sẽ thể hiện các thông tin của doanh nghiệp.

Để hiểu rõ hơn về mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH MTV, dưới đây Luật Phamlaw sẽ hướng dẫn theo quy định pháp luật mới nhất cho Quý khách hàng.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Luật doanh nghiệp 2020

Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

Các văn bản pháp luật khác có liên quan (Luật Ngân hàng, Luật các tổ chức tín dụng, Luật du lịch, Luật kinh doanh bảo hiểm,…).

NỘI DUNG TƯ VẤN

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp là gì?

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đều phải thực hiện theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành. Theo đó, Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp sẽ thể hiện những thông tin cơ bản dự định đăng ký của doanh nghiệp như: Tên công ty, địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh, thông tin về thành viên/chủ sở hữu, thông tin về vốn, người đại diện, thông tin đăng ký thuế. Còn Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gồm các nội dung:

 • Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp;
 • Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 • Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn;
 • Vốn điều lệ.

Những nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được ghi nhận dựa trên thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và theo Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

2. Nội dung giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

Theo quy định tại điều 23 Luật doanh nghiệp 2020, Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

 • Tên doanh nghiệp;
 • Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, số điện thoại; số fax, thư điện tử (nếu có);
 • Ngành, nghề kinh doanh;
 • Vốn điều lệ; vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân;
 • Các loại cổ phần, mệnh giá mỗi loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần;
 • Thông tin đăng ký thuế;
 • Số lượng lao động dự kiến;
 • Họ, tên, chữ ký, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, thông tin giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân và thành viên hợp danh của công ty hợp danh;
 • Họ, tên, chữ ký, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, thông tin giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần.

Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp là mẫu giấy đề nghị được cá nhân lập ra và gửi tới phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở để đề nghị về việc đăng ký doanh nghiệp cho công ty của mình.

3. Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH MTV

Mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp được ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp và mẫu Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành và được áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH MTV

Bạn có thể tham khảo và tải mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH MTV tại đây:

4. Thủ tục thành lập công ty TNHH MTV

Dưới đây, Luật Phamlaw sẽ hướng dẫn quý khách hàng tiến hành thành lập công ty TNHH theo các quy trình sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH MTV

Theo quy định tại điều 24 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp thì hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sẽ bao gồm:

– Giấy đề nghị cơ quan quản lý đăng ký kinh doanh cấp giấy phép thành lập công ty TNHH 1 thành viên ( Tại phụ lục I-2 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư )

– Điều lệ công ty.

– Bản sao các giấy tờ sau đây:

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH MTV

Luật Phamlaw sẽ chỉ ra hai cách nộp hồ sơ thành lập công ty TNHH:

Cách 1: Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố nơi công ty TNHH muốn đặt trụ sở kinh doanh.

Cách 2: Nộp hồ sơ online tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/ thông qua tài khoản đăng ký kinh doanh hoặc chữ ký số công cộng.

– Lệ phí đăng ký công ty TNHH nộp tại sở kế hoạch và đầu tư:

+ Theo quy định tại điều 32 Nghị định 01/2021/NĐ-CP cá nhân/tổ chức thành lập công ty TNHH phải nộp phí, lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ thành lập công ty.

+ Lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp theo Thông tư 47/2019/TT-BTC là 100.000 đồng/lần.

+ Người thành lập doanh nghiệp nộp lệ phí trực tiếp bằng dịch vụ thanh toán điện tử.

Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho công ty TNHH.

Theo quy định tại điều 32,33 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về Đăng ký doanh nghiệp và điều 27, 30 Luật doanh nghiệp 2020 thì:

– Khi tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận/huyện trao Giấy biên nhận và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho công ty TNHH trong thời gian 3 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ nếu có đủ các điều kiện sau đây:

+ Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;

+ Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật liên quan

+ Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ;

+ Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

– Nếu hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận/huyện phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh (Theo khoản 3 điều 30 Luật doanh nghiệp 2020).

Bước 4: Trả kết quả

Doanh nghiệp nhận kết quả là Giấy đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại cơ quan đăng ký doanh nghiệp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính.

Hy vọng những chia sẻ trên đây về mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH MTV sẽ hữu ích với bạn. Nếu bạn còn vướng mắc hoặc muốn được hỗ trợ tư vấn thực hiện dịch vụ doanh nghiệp, vui lòng liên hệ Luật Phamlaw qua các đầu số hotline 097 393 8866 hoặc 091 611 0508 để được hỗ trợ nhanh nhất.

5/5 - (1 bình chọn)

Attachments