Dân Sự Tranh Tụng – Tranh chấp hợp đồng

Quy định về lãi suất chậm trả theo Bộ Luật Dân sự 2015

Quy định về lãi suất chậm trả theo Bộ Luật Dân sự 2015

Câu hỏi: Xin chào Luật sư, vợ chồng tôi có một mảnh đất ở Bình Định. Ngày 19/8/2016, chúng tôi đã chuyển...

Án phí và thời hạn xét xử

Án phí và thời hạn xét xử

Phamlaw xin được cung cấp đến người khởi kiện các quy định chung của pháp luật về án phí cũng như thời...

Các phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng

Các phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng

Quan hệ hợp đồng gắn kết với các lợi ích, vì vậy cũng dễ phát sinh tranh chấp khi có xung đột về lợi...

Hồ sơ và thời hiệu khởi kiện

Hồ sơ và thời hiệu khởi kiện

Để chuẩn bị cho việc khởi kiện ra trước Tòa án nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình khi có tranh...

Tranh chấp kinh doanh thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

Tranh chấp kinh doanh thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

Trong hoạt động kinh doanh, tranh chấp xẩy ra là ngoài sự mong muốn của các chủ thể khi tham gia các giao dịch,...