DỊCH VỤ TRANH TỤNG DÂN SỰ

DỊCH VỤ TRANH TỤNG DÂN SỰ

Dịch vụ tranh tụng trong các vụ án đất đai
Dịch vụ tranh tụng trong các vụ án đất đai của Luật Phamlaw Tại khoản 1 Điều 54 Hiến pháp năm 2013 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã quy định rõ: “Đất đai là tài nguyên đặc
Luật sư giải quyết tranh chấp đất đai, nhà ở
Lĩnh vực tư vấn luật, giải quyết tranh chấp đất đai – nhà ở là một trong những thế mạnh mà Phamlaw lựa chọn để phát triển và tư vấn chuyên sâu nhất. Lĩnh vực này do nhóm Luật sư
luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng
Do nhu cầu phát triển nền kinh tế chung của đất nước và cũng để cung cấp dịch vụ tư vấn luật tốt hơn cho Quý khách Công ty luật Phamlaw tổ chức chia thành nhiều Tổ tư vấn chuyên
Luật sư tranh tụng các vụ án Kinh doanh – Thương mại
Với sự phát triển nhanh tróng của nền kinh tế, các giao dịch dân sự trong nền kinh tế thị trường, các mối quan hệ dân sự – kinh tế – thương mại – doanh nghiệp ngày càng đa dạng
Luật sư tranh tụng giải quyết tranh chấp thừa kế
Phamlaw với nhiều năm kinh nghiệm giải quyết các tình huống liên quan đến tranh chấp về thừa kế cung cấp và tư vấn các trường hợp sau: >>> Tư vấn pháp luật miễn phí 1. Luật sư tham gia
Văn phòng luật sư giỏi tại Hà Nội – Phạm Law
Văn phòng luật sư giỏi tại Hà Nội Luật sư tư vấn qua tổng đài tư vấn chuyên sâu trên mọi lĩnh vực pháp luât: Dân sự, hình sự, kinh tế, thương mại, hôn nhân gia đình, lao động… Trong thời đại