Trang chủ – doanh nghiệp

Giảm vốn điều lệ công ty TNHH 1 Thành viên

Giảm vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên?

Kính chào Công ty Luật Phamlaw, Công ty TNHH Một thành viên IC của tôi được thành lập năm 2011, vốn điều lệ ban...

Dịch vụ quyết toán của Phamlaw

Dịch vụ quyết toán thuế của Phamlaw

Dịch vụ quyết toán thuế của Phamlaw mang đến giải pháp tài chính hữu hiệu cho mọi doanh nghiệp với mức giá...

Doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, quyền lợi của người lao động có bị ảnh hưởng?

Quyền lợi của người lao động khi chi nhánh tiến hành giải thể

Trách nhiệm của doanh nghiệp khi chi nhánh chấm dứt hoạt động (giải thể) và trách nhiệm của người sử dụng...

Dịch vụ giải thể công ty

Dịch vụ giải thể công ty   chỉ duy nhất với 900 nghìn đồng trọn gói (tư vấn-thực hiện thủ tục-kết...

Thủ tục giải thể doanh nghiệp 900k tại hà nội

Thủ tục giải thể doanh nghiệp nhanh, gọn, uy tín tại Phạm Law chỉ với 900.000 VNĐ Giải thể doanh nghiệp trong...

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói chỉ với 590 nghìn đồng

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói chỉ với 590 nghìn đồng

GTDN là hành động khôn ngoan và rất cần thiết trong thời buổi kinh tế thị trường đang gặp khó khăn và suy...

Biểu mẫu công văn giải thể doanh nghiệp

Phạm Law xin gửi biểu mẫu công văn trước khi tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp  (GTDN) để Quý khách...

Biểu mẫu quyết định giải thể doanh nghiệp

Để hỗ trợ các doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam về thủ tục giải thể doanh nghiệp (GTDN), Phạm Law xin...

Tư vấn giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Tư vấn giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Để hỗ trợ cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài về các thông tin pháp lý giải thể, Phạm Law tóm...

Tư vấn giải thể doanh nghiệp nhà nước

Tư vấn giải thể doanh nghiệp nhà nước

Trình tự thủ tục giải thể doanh nghiệp (GTDN)như sau: 1. Doanh nghiệp nhà nước bị xem xét giải thể trong các...