Tranh Tụng – Dân sự

Điều kiện khởi kiện vụ án dân sự mới

Điều kiện khởi kiện vụ án dân sự mới

Theo quy định pháp luật tố tụng dân sự thì Tòa án chỉ được thụ lý giải quyết vụ án dân sự khi có đơn...

Có bị phạt hay không khi hủy hợp đồng miệng giữa chừng ?

Có bị phạt hay không khi hủy hợp đồng miệng giữa chừng ?

Câu hỏi: Tôi và một người bạn tính mở chung một quán ăn bán đồ ăn sáng và trưa. Chúng tôi thỏa thuận...

Các phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng

Các phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng

Quan hệ hợp đồng gắn kết với các lợi ích, vì vậy cũng dễ phát sinh tranh chấp khi có xung đột về lợi...

Các điểm mới về giải quyết tranh chấp theo luật Đất đai 2013

Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2014 thay thế Luật Đất đai năm 2003 và có nhiều sửa...

Thủ tục Giám đốc thẩm vụ án Dân sự

Thủ tục Giám đốc thẩm vụ án Dân sự

Đương sự muốn khiếu nại yêu cầu xem xét lại bản án dân sự phúc thẩm (bản án phúc thẩm có hiệu lực...