Category: Tranh Tụng – Dân sự

Điều kiện khởi kiện vụ án dân sự mới

Điều kiện khởi kiện vụ án dân sự mới

Điều kiện khởi kiện vụ án dân sự mới 3.67 (73.33%) 6 votes Theo quy định pháp luật tố tụng dân sự thì Tòa...

Có bị phạt hay không khi hủy hợp đồng miệng giữa chừng ?

Có bị phạt hay không khi hủy hợp đồng miệng giữa chừng ?

Có bị phạt hay không khi hủy hợp đồng miệng giữa chừng ? 5 (100%) 1 vote Câu hỏi: Tôi và một người bạn tính...

Các phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng

Các phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng

Các phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng 5 (100%) 1 vote Quan hệ hợp đồng gắn kết với các lợi ích,...

Các điểm mới về giải quyết tranh chấp theo luật Đất đai 2013

Đánh giá bài viết Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2014 thay thế Luật Đất đai năm...

Thủ tục Giám đốc thẩm vụ án Dân sự

Thủ tục Giám đốc thẩm vụ án Dân sự

Đánh giá bài viết Đương sự muốn khiếu nại yêu cầu xem xét lại bản án dân sự phúc thẩm (bản án phúc...