Trang chỦ – dịch vụ tranh tụng

Trang chỦ – dịch vụ tranh tụng

Dịch vụ tranh tụng trong các vụ án đất đai
Dịch vụ tranh tụng trong các vụ án đất đai của Luật Phamlaw Tại khoản 1 Điều 54 Hiến pháp năm 2013 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã quy định rõ: “Đất đai là tài nguyên đặc
Dịch vụ tranh tụng trong các vụ án doanh nghiệp
Dịch vụ tranh tụng trong các vụ án doanh nghiệp – Công ty Luật Phamlaw Theo thống kê của Cục quản lý đăng ký kinh doanh, trong năm 2016, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 110.100 doanh
Dịch vụ tranh tụng trong vụ án hành chính
Công ty tư vấn Phamlaw luôn sẵn sàng là người đại diện, là người bảo vệ quyền lợi chính đáng của khách hàng ngay từ đầu tại cơ quan hành chính Nhà nước hoặc tại Tòa án chuyên trách các
Dịch vụ tranh tụng các vụ án hình sự
Trong một chế độ dân chủ, đã nói đến Toà án là phải nói đến luật sư, nói đến công tác xét xử thì không thể nói đến vai trò của luật sư. Vì nội dung cơ bản của dân
Luật sư tranh tụng và tư vấn
Luật sư tư vấn pháp luật qua điện thoại và tranh tụng Cuộc sống hàng ngày, với quan hệ với rất nhiều người trong xã hội dẫn đến việc nảy sinh các tranh chấp không đáng có. Có những tranh