Trang chỦ – dịch vụ tranh tụng

Dịch vụ tranh tụng trong các vụ án đất đai

Dịch vụ tranh tụng trong các vụ án đất đai

Tại khoản 1 Điều 54 Hiến pháp năm 2013 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã quy định rõ: “Đất đai là...

Dịch vụ tranh tụng trong các vụ án doanh nghiệp

Dịch vụ tranh tụng trong các vụ án doanh nghiệp

Theo thống kê của Cục quản lý đăng ký kinh doanh, trong năm 2016, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là...

Dịch vụ tranh tụng trong vụ án hành chính

Dịch vụ tranh tụng trong vụ án hành chính

Công ty tư vấn Phamlaw luôn sẵn sàng là người đại diện, là người bảo vệ quyền lợi chính đáng của khách...

Dịch vụ tranh tụng trong các vụ án hình sự

Dịch vụ tranh tụng các vụ án hình sự

Trong một chế độ dân chủ, đã nói đến Toà án là phải nói đến luật sư, nói đến công tác xét xử thì...

Luật sư tranh tụng và tư vấn

Luật sư tư vấn pháp luật qua điện thoại và tranh tụng Cuộc sống hàng ngày, với quan hệ với rất nhiều...