Xét xử từ sơ thẩm đến phúc thẩm dân sự

Thời gian xét xử từ sơ thẩm đến phúc thẩm

Căn cứ vào Bộ luật Tố tụng dân sự sửa đổi năm 2011, tại Điều 258 quy định có quy định như sau:

Điều 258. Thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm

  1. Trong thời hạn hai tháng kể từ ngày thụ lý vụ án, tuỳ từng trường hợp, Toà án cấp phúc thẩm ra một trong các quyết định sau đây:
  2. a) Tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án;
  3. b) Đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án;
  4. c) Đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm.

Đối với vụ án có tính chất phức tạp hoặc do trở ngại khách quan thì Chánh án Toà án cấp phúc thẩm có thể quyết định kéo dài thời hạn chuẩn bị xét xử, nhưng không được quá một tháng.

  1. Trong thời hạn một tháng, kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Toà án phải mở phiên toà phúc thẩm; trong trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn này là hai tháng.
  2. Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm phải được gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp và những người có liên quan đến kháng cáo, kháng nghị.

Căn cứ quy định nêu trên thì tổng thời gian tối đa cho việc xét xử phúc thẩm kể từ ngày bạn nhận được thông báo về việc thụ lý vụ án của Tòa án cấp phúc thẩm là 05 tháng.

Theo như bạn nói thì phiên tòa sơ thẩm được mở vào tháng 8/2011, tính đến thời điểm hiện tại không thể nói là hơn 2 năm, tuy nhiên cũng đã quá thời hạn tối đa là 5 tháng. Tòa có thông báo dời lại lịch xử nhưng bạn không nói rõ nguyên nhân tòa dời lại là gì. Trong trường hợp không có lý do khách quan và không phải từ phía nguyên đơn (mọi điều kiện để đưa vụ án ra xét xử đều đã thỏa mãn), bạn có thể làm đơn khiếu nại về vấn đề chậm xử lý, giải quyết vụ việc của mình.

5/5 - (1 bình chọn)