Bài Viết Mới

Quy trình bán đấu giá nhà thế chấp ngân hàng như thế nào ?

Luật sư cho tôi hỏi: Năm 2010, tôi đã thế chấp nhà để vay 5 tỷ đồng làm ăn. Theo biên bản định giá tài sản, ngôi nhà có giá trị khoảng 7,4 tỷ đồng. Do việc làm ăn thất bại, tôi và Ngân hàng thống nhất sẽ đưa tài sản ra bán đấu giá, nhưng mãi đến lần thứ 6 mới có một người tham dự và chỉ chấp nhận bằng với giá khởi điểm.Hiện ngân hàng đang muốn bán nhưng tôi không chấp nhận. Xin hỏi ngân hàng có thể bán nếu tôi phản đối không?

Người gửi: Thành Hưng

Với câu hỏi của bạn Phamlaw xin được trả lời như sau (câu trả lời chỉ mang tính tham khảo):

Ngôi nhà của vợ chồng bạn là tài sản thế chấp trong giao dịch với ngân hàng. Khi không trả được tiền vay, theo quy định về thế chấp tài sản, tài sản của bạn sẽ được xử lý để trả khoản nợ.

Khoản 6 Điều 2 Nghị định 17/2010/NĐ-CP quy định về người có tài sản bán đấu giá gồm: chủ sở hữu tài sản, người được chủ sở hữu ủy quyền bán tài sản, người có trách nhiệm chuyển giao tài sản để bán đấu giá hoặc cá nhân, tổ chức có quyền bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật.

Điều 10 Thông tư 23/2010/TT-BTP quy định người có tài sản bán đấu giá bao gồm:

1. Chủ sở hữu tài sản, người được chủ sở hữu ủy quyền bán tài sản;

2. Người có trách nhiệm chuyển giao tài sản để bán đấu giá là cơ quan quyết định tịch thu sung quỹ nhà nước đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;

3. Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý sử dụng hoặc chủ trì xử lý tài sản nhà nước;

4. Ngân hàng, tổ chức tín dụng đối với tài sản bảo đảm;

5. Chấp hành viên, cơ quan thi hành án dân sự, cá nhân, tổ chức khác có thẩm quyền xử lý tài sản của người khác thông qua bán đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật;

Trường hợp của bạn, do đã đem tài sản thế chấp để vay tiền và đồng ý cho ngân hàng bán đấu giá tài sản. Do vậy, ngân hàng chính là “người có tài sản bán đấu giá”.

Theo quy định tại khoản 2 điều 37 Nghị định 17/2010/NĐ-CP, khi đã hết thời hạn đăng ký tham gia đấu giá tài sản mà chỉ có một người đăng ký mua tài sản bán đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá bằng giá khởi điểm thì tài sản được bán cho người đó, nếu người có tài sản bán đấu giá đồng ý. Việc bán tài sản được tiến hành sau khi thực hiện việc niêm yết, thông báo công khai, trưng bày tài sản và không có khiếu nại liên quan đến trình tự, thủ tục cho đến khi quyết định bán tài sản.

Như vậy, việc bán hay không sẽ phụ thuộc vào ý chí của “người có tài sản đấu giá”, ở đây là ngân hàng. Do đó sự phản đối của bạn không có giá trị mà chỉ ngân hàng mới có quyền quyết định bán hay không.

Trên đây là câu trả lời của Phamlaw đối với trường hợp của bạn, nếu còn vướng mắc bạn có thể kết nối trực tiếp đến Phamlaw, chúng tôi rất sẵn lòng để giải đáp mọi vướng mắc của bạn.

Trân trọng./.